ČLÁNOK
Hlavnou úlohou NBS je ochrana vkladov
22. decembra 1997

V. Mečiar v poludňajšom Rádiožurnáli Slovenského rozhlasu vyhlásil, že tak ako je minister zodpovedný za to, čo sa deje v štáte, tak je aj guvernér zodpovedný za to, čo sa deje v bankách. Zároveň uviedol, že vláda vyjadruje už dlhší čas nespokojnosť so situáciou v bankovej sfére, a preto je logické, že kritizuje plnenie funkcie bankového dohľadu centrálnej banky vrátane jej rozpočtu. „Tak ako investor, keď sa nestará o svoju investíciu, môže prísť o svoj majetok v iných oblastiach, to isté sa môže stať aj v oblasti bankovníctva,“ povedal V. Masár. Podľa neho bankový dohľad NBS postupoval v prípade Investičnej a rozvojovej banky v súlade s platnými zákonmi. Dohľad by mal zakročiť tak, aby neboli ohrozené vklady. Podľa guvernéra NBS by mal prípadné straty znášať akcionár. To, že banky krachujú, je podľa V. Masára úplne prirodzené. „Druhá vec je, aby bol určitý mechanizmus, ktorý by chránil vklady, “ uzavrel V. Masár.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS