ČLÁNOK
Hlavné závery zasadnutia G7 v Palerme
18. februára 2001

Počas zasadnutia ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín skupiny G7 sa dospelo k nasledujúcim záverom, ktoré sa zverejnili v komuniké:

– G7 bude pokračovať v monitoringu vývoja devízových kurzov a kooperovať na devízových trhoch. Devízové kurzy medzi hlavnými menami by mali zodpovedať ekonomickým fundamentom.

– Globálny ekonomický rast by mal byť v tomto roku podľa očakávaní o niečo pomalší, ako sa očakávalo na poslednom septembrovom zasadnutí G7, avšak základné faktory, ktoré podporujú stabilný rast, sa zachovajú.

– G7 opätovne zdôraznil svoj zámer podporovať podmienky na zabezpečenie stabilného ekonomického rastu vo svete.

– Rast ekonomiky USA sa spomalil, avšak ekonomické fundamenty sú naďalej silné. Menová a fiškála politika v USA by mala podporiť rast pri súčasnom zachovaní rozpočtovej reštriktívnosti a cenovej stability. Zo strednodobého hľadiska by sa mali zvýšiť národné úspory.

– Ceny v Japonsku pokračujú v poklese a riziká ďalšieho pádu pretrvávajú, hoci sa očakáva mierne oživenie. Japonská menová politika by mala naďalej zabezpečiť dostatok likvidity a je potrebné posilniť snahy o posilnenie finančného sektora.

– Skupina G7 intenzívne apelovala na Rusko, aby urýchlilo ekonomické reformy a v plnej miere splnilo svoje finančné záväzky s cieľom obnoviť normálne vzťahy s globálnou finančnou komunitou. V Rusku je potrebné vyriešiť ešte mnohé kľúčové otázky, vrátane zabezpečenia dodržiavania zákonov, boja proti neplatičom a barteru, posilnenia bankového systému, zlepšenia dohľadu nad podnikovým sektorom, a boja proti praniu špinavých peňazí.

– Perspektívy rastu ekonomiky v eurozóne sú naďalej priaznivé, a to vďaka silnému domácemu dopytu. Sú však potrebné ďalšie opatrenia na zvýšenie efektivity trhu práce a produkcie, na zlepenie systémov rozpočtu a sociálneho zabezpečenia. Rast v Británii a Kanade je naďalej solídny, pričom nezamestnanosť je nízka, avšak vyskytujú sa určité znaky dočasného spomalenia. Politika by sa mala zamerať na udržanie rastu pri súčasnom dodržiavaní cieľov inflácie.

– Vyhliadky ekonomík tranzitívnych krajín sa po dvoch rokoch silného oživenia stali veľmi rôznorodé. Krajiny G7 privítali silný pokrok v Ázii, avšak apelovali na tento región, aby zreformoval svoje finančné a podnikové sektory.

– Krajiny Latinskej Ameriky potrebujú zdravú makroekonomickú a štrukturálnu politiku s cieľom zredukovať faktory nestability.

– G7 apeloval na iných bilaterálnych veriteľov, aby nasledovali príklad G7 a poskytli 100-percentnú redukciu dlhov najchudobnejším krajinám. Podľa G7 je taktiež potrebné, aby sa uskutočnili opatrenia na otvorenie trhov krajín pre export z najchudobnejších štátov. Ďalšie rokovania o kvótach sú nevyhnutné. Finančné inštitúcie by sa mali väčšmi sústrediť na redukciu chudoby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS