ČLÁNOK
História vzniku spoločnej meny
21. decembra 2001

1. júla 1990

Prvé štádium hospodárskej a menovej únie. Plne sa liberalizovali kapitálové pohyby v členských štátoch EÚ (okrem dočasne povolených výnimiek).

1. januára 1993

Dokončenie budovania jednotného trhu.

1. novembra 1993

Bolo zmrazené zloženie ECU.
Zmluva o Európskej únii podpísaná v Maastrichte vstúpila do platnosti.
Začína sa druhé štádium Európskej hospodárskej a menovej únie.

1. januára 1994

Vo Frankfurte nad Mohanom bol založený Európsky menový inštitút (EMI).
Posilnili sa procedúry zamerané na koordináciu ekonomických politík na európskej úrovni.

31. mája 1995

Komisia prijíma Zelenú knihu o spoločnej mene (scenár prechodu k spoločnej mene).

5. a 6. decembra 1995

Európska rada v Madride.
Pre spoločnú menu bol prijatý názov "euro".
Dokončil sa technický scenár na zavedenie eura a časový plán prechodu k spoločnej mene v roku 1999 (ukončenie celého procesu sa plánuje na rok 2002).

rok 1996

EMI špecifikoval regulačný, organizačný a logistický rámec pre Európsku centrálnu banku (ECB) a Európsky systém centrálnych bánk (ESCB).
Komisia, Rada a EMI pripravili legislatívu o ECB a ESCB a o zavedení spoločnej meny.

rok 1998

Šéfovia štátov a vlád rozhodli, ktoré členské štáty sa ako prvé zúčastnia na spoločnej mene, a to na základe konvergentných kritérií a vo svetle ekonomických údajov za rok 1997.
Členské štáty ustanovili Výkonnú radu ECB.
ECB a Rada určili termín zavedenia eurobankoviek a euromincí.
Rada a členské štáty začali raziť euromince.
Rada prijíma legislatívu týkajúcu sa upísania kapitálu, zberu štatistických informácií, minimálnych rezerv, konzultácií ECB, atď.
ECB a ESCB sa pripravovali na začatie činnosti ECB.

1. januára 1999

Začalo sa tretie štádium hospodárskej a menovej únie.
Rada fixovala vzájomné kurzy mien zúčastnených krajín a ich kurzy voči euru.
Euro sa stalo menou v pravom zmysle slova a ECU prestáva existovať.
Nariadenia Rady tvoriace právny rámec na zavedenie eura vstúpili do platnosti.

1. januára 1999 –
– 1. januára 2002

ESCB vytvára a vykonáva spoločnú menovú politiku a riadi zahraničné menové operácie v euro.
Členské štáty vydávajú nové verejné dlhopisy znejúce na euro.
ESCB vymieňa par value meny s neodvolateľne fixovaným kurzom.

1. januára 2002

ESCB bude do obehu postupne uvádzať eurobankovky a sťahovať z obehu národné bankovky.
Členské štáty EMÚ budú do obehu postupne uvádzať euromince a sťahovať z obehu národné mince.

1. marca 2002

Koniec platnosti národných mien v bežnom platobnom styku

1. júla 2002

Prechod k euru je ukončený vo všetkých zúčastňujúcich sa členských štátoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS