ČLÁNOK
Hedge fondy odchádzajú z trhu, alebo fúzujú
26. decembra 2008

Hedge fondy odchádzajú z trhu, alebo fúzujú

Hlavnou príčinou zmenšovania počtu hedge fondov je to, že investičné a komerčné banky, ktoré im požičiavali peniaze na rizikové operácie, majú k týmto operáciám čoraz väčšiu averziu

Dosť veľká časť hedge fondov na svete zanikne. Je to preto, lebo tento segment finančných služieb v odchádzajúcom roku narazil na dno. Hedge fondy dosiahli najhoršie výsledky od čias svojej existencie. Povedzme si čo sú to hedge fondy. Sú to uzavreté investičné fondy, ktoré sa zameriavajú na vysoko rizikové operácie. Samozrejme, čím vyššie riziko, tým väčší výnos. Výnos však nemusí byť len kladný, teda zisk, ale môže byť aj záporný,  teda strata. Tento segment finančného trhu má objem približne 1,5 bilióna USD.

Dôkazom tejto tendencie sú slová šéfa poradenskej spoločnosti IGS Johna Goddena. Tvrdí, že čoraz viac hedge fondov končí s činnosťou. Buď bankrotuje, alebo sa zlučuje si silnejšou konkurenciou. Expert tvrdí, že tretina hedge fondov odíde z trhu.

Za posledné desaťročie, počet hedge fondov stúpol prakticky trojnásobne. Podľa údajov chicagskej výskumnej spoločnosti Hedge Fund Research, v júni tohto roku ich množstvo dosiahlo rekordný počet – 10 233.

V súčasných trhových podmienkach, keď klesli ceny akýchkoľvek aktív a očakáva sa deflácia, fúzie a akvizície v tomto segmente sú viac ako nevyhnutné.  Aj samotná firma IGS sa ide spojiť s konzultačnou formou z oblasti financií Grison Peak a vytvoria novú firmu Alternative Investment Management Banking. Práve táto firma chce poskytovať konzultačné služby pre hedge fondy, ktoré by sa mali zlučovať. Už v budúcom  roku odhaduje, že bude priamo organizovať šesť až osem fúzií v segmente hedge fondov.

Hlavnou príčinou zmenšovania počtu hedge fondov je to, že investičné a komerčné banky, ktoré im požičiavali peniaze na rizikové špekulácie, majú k týmto operáciám čoraz väčšiu averziu. Hedge fondy, ktoré neprinesú zisky, budú odrezané od pôžičiek. Paul Sullivan, partner spoločnosti Grisons Peak si myslí, že hedge fondy budú potrebovať v budúcom roku 300 mil. USD na to, aby mohli vôbec zostať v tejto sfére podnikania. Je to o 100 mil. USD viac ako doteraz.

Sféra hedge fondov nie je jediným segmentom finančných služieb, ktorý v budúcom roku očakávajú fúzie a akvizície. Zlučovať sa budú aj fondy fondov, teda fondy ktoré nakupujú podielové listy, alebo akcie podielových fondov. Podľa hrubých odhadov na každý jeden hedge fond v súčasnosti pripadajú tri fondy fondov. Začiatkom storočia bol tento pomer sedem na jeden. Nedávno sa napríklad zlúčili Pacific Alternative Asset Management a KBC Alpha Asset Management. Určite to nie je posledná transakcia v oblasti  priemyslu fondov. Dotkne sa nielen hedge fondov, ale aj obyčajných podielových fondov, či ich správcov.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS