ČLÁNOK
HDP Slovenskej republiky dosiahol 48% priemeru krajín OECD
17. apríla 2001

Produkcia tovarov a služieb na Slovensku pripadajúca na jedného obyvateľa bola vlani menej ako polovica priemeru „klubu bohatých krajín“. Slovenská republika dosiahla výškou hrubého domáceho produktu (HDP) na jedného obyvateľa prepočítaného podľa parity kúpnej sily 48 % priemeru krajín Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Podľa údajov OECD sa tak zaradila na 27. miesto spomedzi 30 krajín organizácie, ktorej členom sa SR stala len minulý rok v septembri.

Slabšiu ekonomickú výkonnosť ako Slovensko malo podľa porovnania zo stredoeurópskych členov organizácie len Poľsko (39 % priemeru OECD), a tiež Mexiko (38 %) a Turecko (29 %). Naopak mierne vyššiu úroveň HDP na obyvateľa dosiahlo Maďarsko (51 %). Česká republika s 59-percentnou úrovňou ekonomickej výkonnosti oproti priemeru OECD predstihla Slovensko takmer o štvrtinu.

Slovensko sa v posledných rokoch nepriblížilo výkonnosti najbohatších krajín, vlani dokonca zaznamenalo mierne zvýraznenie zaostávania. V roku 1999 podľa OECD dosahoval HDP SR na obyvateľa 49 % priemeru krajín OECD, rovnako ako rok predtým. V roku 1996 malo Slovensko rovnakú výkonnosť ako Maďarsko na úrovni 46 %, naši južní susedia však svoju hospodársku výkonnosť každoročne zvyšovali. Česká republika naopak od roku 1996 zaznamenala relatívne oslabenie, keď pomer HDP na obyvateľa k priemeru OECD oslabil zo 65 % o šesť percentuálnych bodov. Poľsko zaznamenalo pri dobiehaní najvýkonnejších krajín menšie úspechy, za posledné 4 roky sa HDP na obyvateľa oproti priemeru OECD zvýšil o dva body.

Medzi krajiny OECD s najvyššou úrovňou HDP možno zaradiť Luxembursko, ktorého HDP dosahuje 189 % priemeru krajín OECD, Spojené štáty americké so 151 percentami, Švajčiarsko so 126 percentami a Nórsko so 123 percentami priemeru krajín OECD.

Pri porovnávaní minuloročnej výkonnosti slovenskej ekonomiky podľa parity kúpnej sily použila OECD kurz 1 USD = 14,3 SKK. Znamená to, že na Slovensku bolo možné kúpiť vzorový „tovarový kôš“, ktorý by v USA stál jeden dolár, za 14,30 Sk.

Prehľad výšky HDP na jedného obyvateľa podľa parity kúpnej sily

Krajina

HDP v % priemeru krajín OECD

1999

2000

USA

150

151

Japonsko

109

107

Rakúsko

109

109

Česká republika

59

59

Nemecko

106

105

Maďarsko

50

51

Luxembursko

184

189

Poľsko

38

39

Slovenská republika

49

48

Turecko

28

29

Európska únia

99

99

Priemer krajín OECD

100

100


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS