ČLÁNOK
HDP rástol najrýchlejšie od tretieho kvartálu 1998
14. decembra 2001

Slovenská ekonomika vzrástla v treťom štvrťroku v medziročnom porovnaní reálne o 3,5 %. Tempo medziročného rastu slovenského hospodárstva sa tak oproti druhému štvrťroku výrazne zrýchlilo z hodnoty 2,8 % a bolo zároveň najrýchlejšie od tretieho kvartálu 1998, keď slovenské hospodárstvo vzrástlo o 4,8 %. Vykázaná hodnota sa nachádza vysoko nad úrovňou odhadovanou analytikmi, keď väčšina z nich očakávala rast na úrovni 2,6 %. Tempo rastu HDP v treťom kvartáli bolo o celý jeden percentuálny bod vyššie ako pred rokom.

Podľa predbežného odhadu Štatistického úradu SR sa na Slovensku vytvoril v treťom kvartáli hrubý domáci produkt (HDP) v objeme 249,3 mld. Sk. HDP vyjadrený v bežných cenách medziročne vzrástol o 8,3 %.

Vo vývoji HDP sa premietol rast domáceho dopytu o 7,5 % a zahraničného dopytu o 7,1 %. Dynamiku domáceho dopytu najvýraznejšie ovplyvňovala tvorba hrubého fixného kapitálu, ktorá sa medziročne zvýšila o 16,5 %. Konečná spotreba verejnej správy vzrástla o 9,2 % a konečná spotreba domácností o 4,9 %.

Na strane ponuky vývoj hrubého domáceho produktu súvisel s rozvojom trhových služieb o 7,7 %, poľnohospodárstva o 6 % a netrhových služieb o 4,5 %. Tvorba hrubého domáceho produktu v priemysle bola takmer na rovnakej úrovni ako v treťom štvrťroku 2000, keď sa mierne znížila o 0,1 %. V stavebníctve táto hodnota klesla o 7,5 %.

Za prvé tri kvartály objem hrubého domáceho produktu podľa predbežného odhadu vzrástol o 3,1 % na 716,9 mld. Sk. Jeho medziročný prírastok bol o 1,1 percentuálneho bodu vyšší ako v rovnakom období minulého roku. Rast v bežných cenách predstavoval 8,7 %.

Z celkového objemu hrubého domáceho produktu vytvoril 83,8 % súkromný sektor. Jeho podiel bol o 0,4 percentuálneho bodu vyšší ako v treťom štvrťroku 2000. Pritom na tvorbe hrubého domáceho produktu v poľnohospodárstve sa podieľal 98 %, lesníctve 43,5 %, priemysle 75,4 %, stavebníctve 99,3 %, doprave 45,1 % a v obchode 99,2 %.

Vlani sa na Slovensku vytvoril HDP v objeme 887,2 mld. Sk. V porovnaní s rokom 1999 bol reálne vyšší o 2,2 %, v bežných cenách o 8,8 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS