ČLÁNOK
HDP eurozóny vzrástol v treťom kvartáli o 0,7 %
12. decembra 2000

rast
HDP (%)
porovnaní s

1999

2000

2000

2000

4.
kvartál

1.
kvartál

2.
kvartál

3.
kvartál

Eurozóna

predchádzajúci
štvrťrok

1,0

0,9

0,8

0,7

rovnaký štvrťrok minulého roka

3,3

3,5

3,7

3,4

EÚ 15

predchádzajúci
štvrťrok

0,9

0,8

0,9

0,7

rovnaký štvrťrok minulého roka

3,2

3,4

3,6

3,4

USA

predchádzajúci
štvrťrok

2,0

1,2

1,4

0,7

rovnaký štvrťrok minulého roka

5,0

5,3

6,1

5,3

Japonsko

predchádzajúci
štvrťrok

-1,6

2,5

1,0

n/a

rovnaký štvrťrok minulého roka

-0,2

0,7

0,8

n/a

G7

predchádzajúci
štvrťrok

0,7

1,4

1,1

n/a

rovnaký štvrťrok minulého roka

3,0

3,4

3,9

n/a

Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny a členských štátov Európskej únie (EÚ) vzrástol v treťom kvartáli rovnako v obidvoch zoskupeniach o 0,7 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Medziročne sa HDP eurozóny aj členských štátov EÚ zvýšilo o 3,4 %. V druhom kvartáli tohto roka tempo rastu v eurozóne dosiahlo 0,8 % a v EÚ 0,9 %. Vyplýva to z odhadov štatistického úradu Európskej komisie (EK) Eurostat.

Predbežné údaje pre eurozónu a úniu odrážajú najmä nárast tempa exportu, ktorý posilnil o 3 % v eurozóne a 2o ,8 % v celej únii, ako aj importu o 3,7 % v eurozóne, resp. o 3,6 % v EÚ. Objem investícií vzrástol v sledovanom období mierne, v eurozóne o 1,3 % a v EÚ o 1,2 %. Naopak tempo rastu spotrebiteľských
výdavkov domácností spomalilo na 1,4 % v eurozóne a na 1,5 % v EÚ.

Hospodársky rast v USA v treťom kvartáli predstavoval 0,7 %, zatiaľ čo v druhom štvrťroku dosiahol úroveň 1,4 %. Z medziročného hľadiska zaregistrovala ekonomika USA 5,3-percentné tempo rastu.

= nedostupné údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 8. 2022

USD 1,023 0,005
CZK 24,581 0,078
GBP 0,843 0,000
HUF 393,780 2,200
CAD 1,319 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS