ČLÁNOK




HDP by mal vzrásť ku koncu roka o 3,3 %
14. septembra 2001

Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska by mal ku koncu roka dosiahnuť nárast o 3,3 %. Štatistický úrad SR (ŠÚ) tak ponechal na nezmenenej úrovni zrevidovaný odhad tempa rastu ekonomiky spred troch mesiacov. Podľa predpokladov Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat) by mal HDP rásť o 3 % tak, ako to predpokladal už v polovicu júna. Informoval o tom predseda ŠÚ Peter Mach.

Priemerná miera inflácie by mala predstavovať 7,7 %. Infostat odhaduje jej výšku na podobnej úrovni, keď by mala dosiahnuť 7,6 %. ŠÚ odhaduje mieru nezamestnanosti na úrovni 19 % pri 503 tis. nezamestnaných. Predstavuje to zmenu oproti prognózam z polovice júna, kedy bola odhadovaná miera nezamestnanosti 18,8 % pri 495 tis. nezamestnaných. Predpoklady Infostatu sú opäť mierne optimistickejšie na 18,9 %.

HDP v druhom štvrťroku dosiahol nárast 2,8 %, keď v absolútnom vyjadrení predstavoval 245,8 mld. Sk. V prvom polroku objem hrubého domáceho produktu podľa predbežného odhadu vzrástol o 2,9 % na 467,6 mld. Sk. Miera inflácie bola na konci júna 8 % a miera nezamestnanosti 17,75 %.

Štatistický úrad SR (ŠÚ) vo štvrtok zverejnil prognózu vývoja vybraných ekonomických ukazovateľov v roku 2001. Tabuľka obsahuje očakávania ŠÚ a Infostatu.

Ukazovateľ
1. polrok 2001
Prognóza vývoja na rok 2001
absolútne
index
1 polr. 2001/
1 polr. 2000
ŠÚ SR
Infostat
absolútne
index
2001/2000
index
2001/2000

HDP (odhad – mld. Sk) /1/

467,6
102,9
975,7
103,3
103,0

Výberové zisťovanie pracovných síl, zamestnanosť (tis. osôb)

2 109,6
101,0
2 125,0
101,1
100,7

miera nezamestnanosti (%) /2/

19,5
x
19,0
x
18,9

počet nezamestnaných (tis. Osôb)

515,6
104,7
503,0
103,7
102,8

Priemerný počet zamestnancov v hospodárstve SR (tis. osôb)

1 989,4
102,4
2 010,0
101,7
101,4

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v hosp. SR (Sk)

11 693
107,6
12 340
108,0
108,2

Miera inflácie (%)

posledný mesiac obdobia

x
8,0 /3/
x
8,0 /4/
7,8 /4/

v priemere za obdobie

x
7,5 /5/
x
7,7 /6/
7,6 /6/

/1/ metóda ESNÚ 95, absolútne hodnoty sú v bežných cenách, indexy sú v stálych cenách
/2/ v stĺpci prognóza Infostatu na rok 2001 je miera nezamestnanosti
/3/ v júni 2001 oproti júnu 2000
/4/ v decembri 2001 oproti decembru 2000
/5/ v priemere za 1. polrok 2001 oproti 1. polroku 2000
/6/ v priemere za rok 2001 oproti roku 2000


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS