ČLÁNOK
HBP je prvou firmou s ratingom v odvetví ťažby nerastných surovín
26. júna 2002

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP), získali ratingové hodnotenie od agentúry CRA Rating Agency, a.s. (CRA), čím sa stali prvou spoločnosťou hodnotenou ratingom v odvetví ťažby nerastných surovín v SR. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ CRA pre SR Ľubomír Dubecký.

Agentúra udelila akciovej spoločnosti dlhodobý medzinárodný rating na úrovni Ba-, čo radí podnik medzi subjekty schopné plniť si svoje splatné záväzky, avšak s neistou budúcou úrovňou rizika. CRA zaradila spoločnosť na lokálnej stupnici do investičného pásma a udelila jej dlhodobý lokálny rating na úrovni skBaa-, čím sa HBP zaraďuje medzi bonitné subjekty s relatívne slušnou schopnosťou splácať svoje budúce záväzky. Agentúra udelila firme krátkodobý rating na úrovni skP-3, ktorý vyjadruje prijateľnú schopnosť podniku splácať svoje krátkodobé záväzky v slovenských korunách. Výhľad ratingu HBP do budúcnosti je stabilný.

Medzi faktory podporujúce udelené ratingové hodnotenie zaradila CRA najmä dominantné postavenie spoločnosti na relevantnom trhu, obmedzenie vstupu nových subjektov na trh, ako aj podporu uhoľného baníctva so strany štátu prostredníctvom aplikácie energetickej politiky. Za rizikové faktory agentúra označila celkový vývoj odvetvia nielen v SR, ale aj v celosvetovom meradle, veľkú sezónnosť spotreby hnedého uhlia, pokles objemu odoberaného uhlia v dôsledku prísnejších emisných opatrení a problematické vymáhanie časti pohľadávok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS