ČLÁNOK
Hasičská poisťovňa hľadá zahraničných investorov
27. októbra 2000

Majoritný 62-percentný akcionár Hasičskej poisťovne, a.s., Bratislava (HP), spoločnosť S.K.A., a.s., hľadá zahraničných investorov, ktorí by mali záujem vstúpiť do tejto poisťovne s doposiaľ čisto slovenským kapitálom. Ako pre novinárov povedal prezident poisťovne a zároveň predseda predstavenstva S.K.A. Miloš Lukáčik, v prípade neúspechu rokovaní so zahraničným investormi sa chce HP orientovať na komunálnu sféru.

Medializácia nepriaznivých záverov previerky ministerstva financií v poisťovni podľa M. Lukáčika môže byť zámerná, keďže sa objavila práve v čase vzniku nového úradu na kontrolu finančných trhov. Dodal, že medzi záujemcami o HP sú aj dva silné poisťovacie koncerny, pre ktoré môže byť HP lukratívna kvôli univerzálnej licencii. Alternatívne zvažujú títo zahraniční investori aj vstup do Slovenskej poisťovne, jej privatizácia sa však pre nich údajne príliš preťahuje.

M. Lukáčik zdôraznil, že HP plní opatrenia, ktoré jej ministerstvo po kontrole uložilo. Spochybnil tiež zloženie kontrolnej skupiny, keďže dvaja z jej členov sú údajne aj v orgánoch Slovenskej poisťovne. Odmietol medializované obvinenia z porušovania poisťovníckych predpisov, pri vykazovaní výsledkov, výbere zaisťovateľov či pri výplate provízií za zaistenie. Nesúlad vraj vznikol zlou interpretáciou a porovnávaním rozdielnych ukazovateľov. Ako argumentoval, audítor, ktorého schválilo aj ministerstvo financií, účtovné uzávierky vždy odsúhlasil. Po minulé 3 roky bola audítorom HP spoločnosť Interaudit, pre tento rok sa vraj aj kvôli rokovaniam so zahraničnými partnermi akcionári rozhodli angažovať renomovanú firmu Ernst & Young. M. Lukáčik pripustil viacero porušení zákona pri umiestňovaní a používaní technických rezerv, podľa neho sa však podobne správajú aj iné poisťovne.

Nové vedenie na čele s M. Lukáčikom nastúpilo po náhradnom valnom zhromaždení 3. apríla, ktoré aj odsúhlasilo zvýšenie základného imania na zákonné minimum 140 mil. Sk, čiže zhruba o 1,5 milióna korún. Podľa M. Lukáčika predchádzajúce vedenie zvolilo zlú obchodnú stratégiu a neplnilo stanovené obchodné plány. Bývalé vedenie tiež z právneho hľadiska nezvládlo proces navyšovania základného imania nepeňažným vkladom od miest Bratislava a Košice. Vzťahy s mestami ako ďalšími akcionármi sú rozdielne. Zatiaľ čo mesto Bratislava vlastniace 18 % prejavilo ochotu spolupracovať a primátor Jozef Moravčík je po mimoriadnom valnom zhromaždení predsedom dozornej rady HP, Košice stiahli svojich zástupcov z orgánov poisťovne a podľa M. Lukáčika s vedením nekomunikujú. Vvo štvrtok mestské zastupiteľstvo Košice aj odsúhlasilo predaj svojho 8-percentného podielu.

Nové vedenie po nezávislom audite začalo vymieňať likvidátorov poisťovne, v súčasnosti už vymenili polovicu a do konca roka to bude takmer 100 % likvidárov. Ukončilo spoluprácu so spoločnosťou Market Maker Slovakia, s.r.o. a v súčasnosti prebieha súdny spor. Naopak dohodou skončili spory so Slovenským plynárenským priemyslom.

Kumulovaná strata HP od jej vzniku predstavuje podľa M. Lukáčika zhruba 40 mil. Sk, vlani však už spoločnosť dosiahla zisk 4,6 mil. Sk. Tohtoročný plán ráta so ziskom pri objeme prepísaného poistného 210 mil. Sk, čo je o 50 mil. Sk ako skutočnosť v minulom roku. Za tri štvrťroky predstavoval predpis poistného 138 mil. Sk. Poisťovňa v súčasnosti zamestnáva 129 pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS