ČLÁNOK
Harach pred poslancami obhajoval predaj akcií VSŽ
8. apríla 2002

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) nezodpovedá za prevod 21 % akcií VSŽ z portfólia Transpetrolu. Uviedol to minister hospodárstva Ľubomír Harach v informácii, ktorú v piatok predniesol v parlamente. „Transpetrol na predaji akcií VSŽ neprerobil, výnos z predaja totiž na jednu akciu predstavuje až 330 Sk, z čoho na vyplatenú dividendu pripadá 170 Sk a cena akcie je 160 Sk,“ povedal Harach. Čistý zisk spoločnosti bez nákladových úrokov predstavoval 250 mil. Sk, čo je podľa neho viac ako ponúkal za akcie U.S. Steel alebo iné spoločnosti.

Harach poslancov informoval o uskutočnení predaja balíka akcií, pričom prízvukoval, že 20. decembra minulého roka, keď po žiadosti Transpetrolu povolil dovtedy pozastavený prevod akcií, mu nebol známy ani dátum prevodu, ani cena, za ktorú budú akcie prevedené. V decembri však pred povolením prevodu transakciu konzultoval so šéfom Úradu pre finančný trh, ktorý k predaju akcií prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) nemal žiadne pripomienky. V tom čase však už každému bolo známe, že cena akcií VSŽ na burze prudko klesá. Po uskutočnení obchodu však už nebolo v kompetencii MH vstupovať do obchodovania na burze. Harach zdôraznil, že komisia rezortu pri kontrole komisionárskej zmluvy medzi Transpetrolom a Slovenskou sporiteľňou, na základe ktorej sa akcie previedli, nezistila vážne porušenie vnútorných predpisov Transpetrolu.

„Ponuka vedenia VSŽ, že chcú odkúpiť akcie od Transpetrolu a tiež podiel od Fondu národného majetku nebola na MH nikdy doručená,“ uviedol ďalej minister. Transpetrol však v decembri podľa neho dostal ponuky od Capital Investment, o.c.p., ktorý ponúkal 302 Sk za akciu pred vyplatením dividend, ponuku Penty, ktorá bola následne stiahnutá a znela na 200 Sk za akciu. Ponuku spoločnosti VSŽ vo výške 200 až 220 Sk za akciu Transpetrol podľa Haracha do dňa prevodu akcií neevidoval. Ponuku, ktorú VSŽ odoslalo 20. decembra, dostalo vedenie Transpetrolu poštou až 4. januára 2002. Vedenie Transpetrolu podľa Haracha túto skutočnosť komentovalo tak, že aj dokumenty menšieho významu sa posielajú kuriérskou poštou.

Podľa Haracha sa o každom obchode dá povedať, že pre niekoho bol výhodný a pre niekoho nie. „Ak by sa akcie predali po 200 Sk, vždy by sa niekto našiel, kto by povedal, že sa mohli predať aj za viac,“ skonštatoval. Rýchlosť obchodu však podľa ministra hospodárstva zakladá určité podozrenie a práve preto Generálna prokuratúra SR prešetruje, či nedošlo k úniku informácií v niečí prospech. Harach zároveň pripustil, že Transpetrol konal v časovej tiesni.

Koncom minulého roka predal Transpetrol 21-percentný balík akcií VSŽ zo svojho portfólia. Celý balík získal Stredoeurópsky maklérsky dom (SMD) pri cene 160 Sk za akciu. SMD následne predal balík 1 951 733 akcií, ktorý predstavuje 11,87 % základného imania VSŽ, Poštovej banke pri cene 160 Sk. Spoločnosť J&T Securities uzavrela 3. januára 2002 so SMD zmluvu o kúpe 327 358 akcií VSŽ, čo predstavuje 2 % základného imania firmy. J&T má zároveň opciu na kúpu ďalších 5 % akcií VSŽ z balíka predávaného Transpetrolom. Balík 21 % akcií z portfólia Transpetrolu sa po predmetnom obchode rozdelil na tri rovnaké časti medzi Pentu, J&T a subjekty, ktoré sú personálne prepojené s finančnou skupinou Istrokapitál, teda SMD a Poštovú banku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS