ČLÁNOK
Harach nepredpokladá zásadné zmeny v hospodárskom vývoji
17. apríla 2002

Útlm na hlavných svetových trhoch spôsobil minulý rok zníženie exportnej dynamiky najväčších vývozcov Slovenska. „Vzhľadom na značnú koncentráciu exportu niekoľkých veľkých slovenských spoločností to v porovnaní s priemerom predstavovalo zhoršenie obchodnej bilancie o niekoľko desiatok miliárd korún,“ uviedol pri príležitosti odovzdávania ocenenia Najlepší exportér SR v roku 2001 minister hospodárstva Ľubomír Harach. Na základe predikcie na rok 2002 minister hospodárstva predpokladá, že zásadné zmeny v hospodárskom vývoji nenastanú.

Ako ďalej dodal, minuloročný výpadok exportu veľkých firiem sa nedal vykompenzovať ani väčšou dynamikou exportu malých a stredných spoločností. Z teritoriálneho pohľadu slovenské spoločnosti realizovali 90 % vývozu a 72,3 % dovozu s krajinami Európskej únie (EÚ) a CEFTA. Vysokú deficitnosť zahraničného obchodu spôsobila najmä stagnácia na svetových trhoch, pokles zahraničného dopytu na trhoch prioritného záujmu a vysoká dovozná náročnosť. „Z tohto pohľadu je pre slovenskú ekonomiku veľmi dôležité, aby subdodávky pre slovenské exportujúce podniky realizovali slovenské podniky,“ ukončil Ľ. Harach.

V tomto roku minister očakáva od slovenských výrobcov zvýšenie aktivít v oblasti marketingu a prispôsobenia obchodnej stratégie podmienkam nových trhov. „Okrem krajín EÚ a CEFTA bude potrebné, aby slovenské podniky využili ponúkané možnosti a zvýšili export do rýchlo napredujúcej Ruskej federácie, Ukrajiny, Kazachstanu, balkánskych štátov, ale aj do Číny, Indonézie, Egyptu, Mexika a ďalších,“ doplnil Ľ. Harach.

Ministerstvo hospodárstva SR chce napomáhať vytváraniu priaznivého podnikateľského prostredia nástrojmi aktívnej dlhodobej proexportnej politiky, vrátane využitia finančných zdrojov Phare. „Chceme posilniť kapitálové vybavenie Eximbanky a jej produktovú orientáciu na dlhodobé prefinancovanie a poistenie politických a komerčných rizík exportu slovenských podnikateľských subjektov,“ informoval minister. Ako ďalej dodal, predpokladá, že proexportná stratégia sa už v roku 2002 prejaví zvýšením objemu konkurencieschopnej produkcie a bude mať pozitívny dopad na zníženie deficitu zahraničného obchodu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS