ČLÁNOK
Hajnovič nespája zvýšené sadzby so slabým riešením rizík ŠR
2. mája 2002

Piatkové zvýšenie referenčných sadzieb Národnej banky Slovenska (NBS) o pol percentuálneho bodu minister financií František Hajnovič nespája s vládou prijatými opatreniami na zníženie rizík tohtoročného štátneho rozpočtu (ŠR). Podľa neho mala centrálna banka na tento krok aj iné dôvody. „Treba vziať do úvahy skutočnosť, ktorá bola známa už pred rozhodnutím vlády, že nová vláda určite prijme významné opatrenia v oblasti deregulácie cien, na ktoré musí menová politika reagovať,“ uviedol. NBS podľa jeho slov konala v rámci svojej kompetencie ako nezávislý garant menovej stability.

Podľa bankových analytikov bola zmena sadzieb varovným signálom smerom k vláde, ktorá neprijala dostatočné opatrenia na sprísnenie fiškálnej politiky. Centrálna banka dala podľa nich najavo, že je sklamaná nedostatočnými opatreniami, ktorými chce vláda zmierniť riziká štátneho rozpočtu. Hajnovič chce do konca mája reálnejšie odhadnúť očakávané príjmy štátneho rozpočtu a predložiť ich vláde. V spolupráci s daňovým a colným riaditeľstvom sa bude snažiť zlepšiť výber daní.

Centrálna banka vysvetlila zvyšovanie sadzieb ako reakciu na prehlbovanie vonkajšej ekonomickej nerovnováhy v dôsledku rastu deficitu zahraničného obchodu, na zvyšovanie vnútornej nerovnováhy, ako aj na neprijatie dostatočných opatrení na elimináciu rizík spojených s týmto vývojom. Neriešenie rizík v oblasti verejného sektora spolu s očakávaným nárastom úverov podnikovej sfére a obyvateľstvu môžu podľa centrálnej banky vytvárať tlak na kurz koruny a neskôr na infláciu. Ohrozujú sa tak zámery menovej politiky formulované v Menovom programe NBS na tento rok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS