ČLÁNOK
Guvernér poľskej centrálnej banky žiada reformy
16. decembra 2002

Guvernér poľskej centrálnej banky Leszek Balcerowicz upozornil, že ekonomické prínosy, vyplývajúce pre Poľsko z historickej dohody o rozšírení Európskej únie (EÚ), závisia od úspešného dokončenia hĺbkových štrukturálnych a fiškálnych reforiem. Dodal, že Poľsku sa podarí maximalizovať výhody z pričlenenia k bohatému európskemu bloku iba vtedy, ak čo najskôr vymení zlotý za euro. EÚ a Európska centrálna banka (ECB) pritom apelujú na to, aby sa kandidátske krajiny po vstupe do EÚ neponáhľali so vstupom do eurozóny.

Balcerowicz, ktorý je pevným zástancom prísnej fiškálnej politiky a autorom trhových reforiem formou „šokovej terapie“ po páde komunizmu v roku 1989, žiada obmedzenie rozpočtových výdavkov s cieľom vytvoriť priestor na investície, ktoré povzbudia ekonomický rast. Balcerowiczove názory zdieľa aj poľský minister financií Grzegorz Kolodko, ktorý prisľúbil na rok 2004 fiškálne reformy, a ktorý podporuje požiadavky poľskej centrálnej banky na rýchly vstup do eurozóny. Poľská ekonomika sa spamätáva z najväčšieho útlmu dekády, pričom ekonomický rast sa musí zrýchliť, ak sa chce krajina priblížiť k EÚ. Hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v Poľsku predstavuje iba dve pätiny priemeru v EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS