ČLÁNOK
Guvernér OeNB varuje pred skorým zavedením eura v krajinách SVE
19. januára 2000

Podľa guvernéra Rakúskej národnej banky (OeNB) Klausa Liebschera by skoré zavedenie eura mohlo spôsobiť hospodársky šok.
Porces rozširovania pozostáva podľa K. Liebschera z troch dôležitých krokov. Samotný vstup do Európskej únie (EÚ) označuje K. Liebscher ako krok číslo jedna, nasleduje účasť v európskom menovom systéme a nakoniec zavedenie eura. Pri tom musia krajiny strednej a východnej Európy liberalizovať svoje kapitálové trhy a dodržať Maastrichtské kritériá. Dosiahnutie týchto konvergenčných kritérií síce nie je predpokladom na vstup do EÚ, zanedbanie týchto kritérií by však mohlo oslabiť proces hospodárskej reštrukturalizácie.
Podľa K. Liebschera je euro už v súčasnosti referenčnou menou krajín strednej a východnej Európy, ktoré prostredníctvom eura importujú do národného hospodárstva cenovú stabilitu a nízke úrokové sadzby. Veľa krajín zo strednej a východnej naviazalo národné meny priamo na euro alebo nepriamo na menový kôš, v ktorom dominuje euro.
K. Liebscher je presvedčený, že euro sa stane dôležitou referenčnou a intervenčnou menou. Podľa guvernéra OeNB nesmú národné banky krajín strednej a východnej Európy pri všetkých štrukturálnych snahách zabudnúť na primárny cieľ cenovej stability.
Guvernér OeNB zdôraznil, že euro úspešne zvládlo prvý rok svojej existencie a zaradilo sa medzi dôležité svetové meny. Pokles kurzu euro voči doláru nemožno hodnotiť ako úspech alebo neúspech. Vonkajšia hodnota euro nie je podľa guvernéra OeNB dôležitá. Podľa K. Liebschera je dôležitá cenová stabilita a kúpna sila v rámci eurozóny. Spoločná menová politika jedenástich členských krajín európskej menovej únie zaručuje podľa K. Liebschera cenovú stabilitu a hospodársky rast neovplyvňovaný inflačnými tlakmi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS