ČLÁNOK
Guvernér NBS očakáva splatenie redistribučného úveru pre IRB
20. októbra 1999

Podľa viceguvernéra NBS Jozefa Mudríka sa reálne predpoklady na tento krok vytvoria po tom, čo vláda schváli štátne záruky na redistribučné úvery Slovenským elektrárňam, bytovú výstavbu ako aj trvalo sa obracajúce zásoby Konsolidačnej banky, kedy bude môcť NBS rozpustiť vytvorené opravné položky. Dodatočný zisk odvedie centrálna banka do štátneho rozpočtu, pričom z týchto prostriedkov by mal štát navýšiť základné imanie a tak splatiť refinančný úver NBS.

Podľa správcu pre výkon nútenej správy Vladimíra Hromého pre Hospodárske noviny je splatenie úveru NBS nereálne. Riešením by bolo podľa neho predĺženie redistribučného úveru NBS o ďalšie tri mesiace proti záruke MF a zrušenie nútenej správy, čím by sa vytvoril reálny základ pre efektívne fungovanie banky bez zaťaženia stratovými úvermi. Úverové portfólio IRB dnes pri bilančnej sume 28 mld. Sk obsahuje 24,5 mld. Sk poskytnutých úverov, z ktorých až 13,5 mld. Sk sú úvery pre Slovenské elektrárne na výstavbu elektrárni v Mochovciach.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS