ČLÁNOK
Guvernér Jusko avizoval možné odobratie licencie SKB
27. apríla 2000

Do konca týždňa očakáva guvernér NBS Marián Jusko oznámenie núteného správcu Slovenskej kreditnej banky, a.s. (SKB) o tom, že banka je nelikvidná. „Momentálne národná banka analyzuje ďalšie informácie, všetko však nasvedčuje tomu, že banka je nelikvidná a nie je schopná vyplácať svoje záväzky,“ uviedol guvernér. Po tomto vyhlásení by malo v zákonom stanovenej lehote nasledovať odobratie licencie, vyhlásenie konkurzu a likvidácia.
Zákonnej ochrane vkladov podliehajú v SKB zhruba 4 mld. Sk pri celkovej výške pasív 10 mld. Sk. Nedotvorené opravné položky pritom podstatne prevyšujú základné imanie banky. „Pracovníci bankového dohľadu v prvom štvrťroku pri dohliadke 48 % aktív banky zistili potrebu dotvorenia opravných položiek v objeme väčšom ako je základné imanie. Predbežné výsledky audítora však hovoria, že banka musí dotvoriť opravné položky v objeme podstatne vyššom ako je vlastný kapitál,“ zdôraznil guvernér.
V súvislosti s potrebou vyplácania vkladov zákonne chránených guvernér uviedol, že Fond ochrany vkladov (FOV) má viacero možností ako získať ďalšie prostriedky napríklad pôžičkou od NBS alebo od ostatných bánk. Fond nedávno ukončil hlavnú fázu vyplácania chránených vkladov fyzických osôb, ktoré boli klientmi AG Banky, pričom vyplatil vyše 1,7 mld. Sk. Tá je momentálne v konkurznom konaní, v rámci ktorého by ako prvý mal byť uspokojený práve FOV.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS