ČLÁNOK
Guvernér ČNB apeluje na reformu štátnych financií
16. apríla 2001

Deficity verejných financií Českej republiky môžu ohroziť makroekonomickú stabilitu krajiny v priebehu dvoch až troch rokov, pokiaľ sa neuskutočnia príslušné reformy. Oznámil to guvernér České národní banky (ČNB) Zdeněk Tůma a zdôraznil, že vláda musí reformovať štruktúru povinných výdavkov, aby sa vyslobodila zo súčasnej pasce, spočívajúcej v zmenšovaní manévrovacieho priestoru pri určovaní parametrov štátneho rozpočtu.

„Vláda sa nesmie správať, akoby tento problém neexistoval. Toto je hlavný problém, ktorý môže o dva-tri roky ohroziť makroekonomickú stabilitu. Je evidentné, že v budúcoročnom centrálnom rozpočte sa zaznamená určitý deficit, avšak je dôležité, aby sa zabránilo rastu deficitu nežiaducim tempom,“ povedal Tůma a dodal, že je potrebná reforma dôchodkového systému.

Odhaduje sa, že celkový deficit verejných financií dosiahne v tomto roku úroveň 190 mld. CZK, resp. 9,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Značná časť deficitu súvisí s minulými nákladmi na reštrukturalizáciu v rámci bankového a priemyselného sektora a nevytvára nové dopytové tlaky v ekonomike. Avšak v rámci samotného rozpočtu centrálnej vlády je príčinou červených čísel rast dôchodkov a iných sociálnych dávok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS