ČLÁNOK
Grúber nesúhlasí s cenou za vstup U.S. Steel do VSŽ
17. apríla 2000

Investíciu vo výške 60 mil. USD považujú za absolútne neprijateľnú a nerešpektujúcu reálnu hodnotu podniku a perspektívy na trhu. Povedal po stretnutí predstavenstiev VSŽ,a.s., a Hutník, a. s., Jaroslav Grúber.

Druhým výrazným bodom nezhody je požiadavka, aby garancie za nesplatené úvery VSŽ prešli na ťarchu U.S. Steel čo momentálne v memorande o porozumení nie je dohodnuté. Za menej dôležitú požiadavku označil J. Grúber snahu o udržanie názvu VSŽ v novej spoločnosti, ktorá by podľa dohody mala niesť meno U.S. Steel.

Obe strany sa zhodli na potrebe vstupu strategického investora a vyjasnili si niektoré nepresné vyjadrenia o znižovaní zamestnanosti a zárukách o udržaní životaschopnosti neoceliarskych aktivít po vzniku novej spoločnosti.

Podľa J. Grúbera je reálna hodnota podniku na úrovni 400 mil. USD a výsledná cena by mala rešpektovať tento fakt. „Zároveň si uvedomujeme, že nie je možné požadovať tak vysokú cenu, ale momentálny návrh považujeme za almužnu,“ dodal J. Grúber.

G. Eichler tiež potvrdil prijatie žiadosti na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Prezident VSŽ nepredpokladá, že by sa uskutočnili dve valné zhromaždenia. „V súčasnosti prebiehajú naše stretnutia s jednotlivými akcionármi, kde zisťujeme ich záujmy a snažíme sa ich pochopiť. Zvolávanie dvoch zhromaždení by bolo zbytočné a riešením bude jedno zhromaždenie, ktoré bude mať na programe všetky požadované body.“

G. Eichler verí, že nakoniec dôjde k dohode o vstupe strategického investora, pretože opačné rozhodnutie by prinieslo ďalšiu neistotu pre všetky zainteresované strany od veriteľov cez akcionárov až po zamestnancov.

Na základe dohody z 24. marca 2000 by sa firma U.S. Steel spoločnosti USX Corporation mala stať vlastníkom oceliarskych a príbuzných položiek spoločnosti VSŽ Košice. Americká spoločnosť získa oceliareň a všetky aktíva súvisiace s oceliarskou výrobou a vytvorí úplne nový podnik. Podľa premiéra Mikuláša Dzurindu bude nová spoločnosť pravdepodobne 100-percentne vlastnená firmou U.S. Steel. Dohoda je podmienená úspešným ukončením procesu legislatívneho auditu VSŽ zo strany U.S. Steel a súhlasom predstavenstva USX Corp a akcionárov VSŽ. Vedenie amerických oceliarní by malo rokovať posledný aprílový týždeň, valné zhromaždenie VSŽ by sa malo konať v máji.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS