ČLÁNOK
Greenspan varuje pred neúmernou úverovou obozretnosťou amerických bánk
22. júna 2001

Situáciu však nemožno riešiť, ani ospravedlňovať tým, že sa neúmerne sprísnia podmienky na poskytovanie úverov.
Viaceré banky postupujú práve týmto spôsobom, čím sa menej dostupnými stávajú úverové zdroje aj pre zdravé a ekonomicky výkonné firmy. Takáto politika je však evidentne v rozpore so záujmami banky samotnej, jej akcionárov, ale aj ekonomiky ako celku. Ešte relevantnejšie je však to, že prílišná úverová obozretnosť prispieva k zvýšeniu ekonomickej nestability, zdôraznil šéf Fedu Greenspan.

Napriek jeho varovaniu sa zdá, že v náznakoch konštatuje zlepšenie stavu americkej ekonomiky, je však zrejmé, že ozdravenie potrvá dlhšie v porovnaní s predchádzajúcimi odhadmi.

Jeden z kľúčových ekonomických indikátorov, ktorý formuluje newyorský Conference Board sa zvýšil v máji o 0,5% a dosiahol hodnotu 109,3 bodu, pričom aprílové zvýšenie predstavovalo 0,1% a odhad na máj hovoril o 0,3%. Zvýšenie tohto indexu o väčšiu, ako prognostikovanú hodnotu je dôkazom, že obchodné aktivity sa začínajú mierne zlepšovať.

V tomto kontexte Greenspan dodal, že v súčasných ekonomických dátach nevidí nič, čo by naznačovalo slabší dlhodobý trend v produktivite práce.

Sústavný rast produktivity práce v ostatných rokoch umožnil udržať infláciu pod kontrolou – firmy totiž vyrábali viac bez toho, aby dochádzalo k negatívnemu tlaku mzdových nákladov a ich premietnutiu do cien výrobkov.

Terajší mierny pokles produktivity práce inflačné obavy zvyšuje.

V každom prípade bude dňom „D“ 26. jún, kedy bude rokovať Výbor pre operácie na voľnom trhu – FOMC, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne o ďalšom znížení úrokových sadzieb.

Pozoruhodné pritom je, že určitý optimizmus, ktorý prezentoval Greenspan na pôde Senátu, ostro kontrastuje s údajmi obsiahnutými v takzvanej „béžovej knihe“ Fedu.

Americká centrálna banka – Fed v najnovšom hodnotení ekonomických podmienok v rámci celých Spojených štátov uvádza, že nie sú k dispozícii signifikantné dôkazy o pozitívnom obrate hospodárstva USA, ktoré čelí 10-mesačnému spomaleniu tempa rastu.

Takzvaná „béžová kniha“ Fedu (vychádza z podkladov dvanástich regionálnych Federálnych rezervných bánk a ich 25 pobočiek) súhrnne posudzuje miestne ekonomické parametre v jednotlivých menových dištriktoch USA, ktoré sú aktuálne charakterizované čoraz evidentnejším spomalením ekonomického vývoja v širokom spektre výrobných odvetví a služieb.

Béžová kniha sa publikuje osem razy do roka a je k dispozícii pred rokovaním Výboru pre operácie na voľnom trhu – FOMC, ktorý stanovuje krátkodobú základnú úrokovú sadzbu.

Dokument americkej centrálnej banky konštatuje mierne ochabnutie spotrebiteľských výdavkov, ustálenie aktivít v sektore stavebníctva a stagnáciu v ťažobnom priemysle, ako aj pokles, prípadne spomalenie výrobných aktivít v priemyselnom sektore, ktorý sa týka všetkých dvanástich dištriktov.

Ochabnutie je relevantné aj vo sfére turistického ruchu, čo signalizuje zníženie cenových relácií hotelového ubytovania v New Yorku a jeho okolí, ktoré je najvýraznejšie za ostatných osem rokov. Deväť z dvanástich menových dištriktov takisto konštatuje zvýšenú mieru nevyužitých kancelárskych priestorov.

Mení sa aj situácia na trhu práce, čo „béžová kniha“ akcentuje najmä tým, že zamestnanci v špičkových technologických odboroch čoraz ťažšie získavajú prácu, hlavne v okolí Dallasu, Bostonu a v mestách amerického Stredozápadu.

Predchádzajúca béžová kniha, ktorú publikovali na začiatku mája síce takisto deklarovala pokles tempa rastu americkej ekonomiky, ale zároveň brala do úvahy aj predbežné signály o zlepšených ukazovateľoch v maloobchodnom predaji, stave zásob i v ďalších oblastiach. Dokument Fedu, ale aj najnovšie údaje, ktoré publikovalo Ministerstvo obchodu USA však hovoria iba o sotva badateľnom raste maloobchodného predaja v máji a o jeho výraznom poklese (o 1,4%) v apríli. Dodajme, že rast predaja sa zaznamenal na čerpacích staniciach pohonných hmôt, v predajniach nábytku, obchodoch s potravinami a v reštauráciách, čo ale kompenzoval pokles aktivít v rámci predaja osobných automobilov, stavebných materiálov, odevov a spotrebnej elektroniky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS