ČLÁNOK
Greenspan trvá na zvyšovaní úrokových sadzieb v USA
8. marca 2000

Greenspan zároveň zdôraznil, že nárast produkcie, stimulovaný ziskami na akciovom trhu, pomohli zvýšiť spotrebiteľský dopyt na úroveň, kde ho už nemožno zosúladiť s reálnou ponukou. Narastajúce inflačné tlaky by preto podľa Greenspana mohli predčasne zastaviť rekordnú expanziu domácej ekonomiky. Dodal, že vysoká produktivita následne zvýšila zisky podnikov a hodnotu ich akcií, ktoré viedli k zvýšeniu kúpnej sily domácností, ktoré tieto aktíva vlastnia.

Uvedené argumenty sa po prvýkrát objavili minulý mesiac v Greenspanovom tzv. Humphrey – Hawkinsonovom svedectve, v ktorom šéf Fed upozornil na pripravované zvyšovanie sadzieb v nasledujúcich mesiacoch. Finančné trhy reagovali na vyhlásenie pokojne, keďže Greenspan ničím novým neprekvapil. Všeobecne sa očakáva, že Fed zvýši sadzby už na svojom pravidelnom zasadnutí 21. marca, a to o 0,25 % na 6 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS