ČLÁNOK
Greenspan považuje rast ekonomiky USA za neprimeraný
25. februára 2000

Avšak vo svojej výpovedi pred americkými právnikmi znovu uistil finančné trhy, že sa tak bude diať postupne. Vyhlásenia Greenspana potvrdili na finančných trhoch očakávania o ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb v nasledujúcom mesiaci z krátkodobého hľadiska, avšak podľa Greenspana Fed sa nesnaží stlačiť ceny akcií smerom dolu.

V bankovom výbore senátu (Senate Banking Committee) Greenspan uviedol, že Fed chce udržať expandujúcu ekonomiku pod úrovňou miery rastu v druhom polroku minulého roka, ktorá predstavovala takmer 6 %, čo považuje za neudržateľné. Americký dopyt, ktorý je podporovaný spotrebiteľskými výdavkami podmienenými silnými prírastkami na akciovom trhu, rastie nadmerne v porovnaní s ponukou, čím dochádza k riziku inflačnej nerovnováhy. Americký trh dlhopisov, ktorý je citlivý na infláciu, ovplyvnila Greenspanova prvá časť o monetárnej politike v prísažnom prehlásení pred bankovou radou House Banking Committee pred týždňom, keď uviedol, že nevylučuje ďalší rast úrokových sadzieb v USA.

Greenspan však vo svojom štvrtkovom vyhlásení uistil senátorov, že nie je záujom Fed zapríčiniť zníženie súčasnej hodnoty cien akcií. „Nezameriavame monetárnu politiku na akciový trh. Reagujeme v takej miere, ako to ovplyvní ekonomiku, pričom sa nepozeráme na ceny akcií,“ uviedol Greenspan. Od júna minulého roka Fed zvýšil jednodňovú úrokovú sadzbu štyrikrát celkovo o 1 % v úsilí spomaliť mieru rastu ekonomiky na udržateľnú úroveň. Analytici očkávajú, že Fed zvýši túto sadzbu opäť na úroveň 6 % na ďalšom zasadnutí, ktoré je naplánované na 21. marec.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS