ČLÁNOK
Goya Japan Co. sa stala majiteľom 9,72 % Devín banky
7. augusta 1998

Prevod spomenutého podielu sa uskutočnil na priamom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave 31. júla, kde sa predalo 1 945 kusov akcií pri cene 60 000 Sk. Nominálna hodnota jednej akcie je 50 000 Sk pri výške základného imania 1 mld. Sk. Podľa jediných dostupných informácii sú akcionármi banky okrem iného aj ruské podnikateľské subjekty z oblasti energetiky a bankovníctva. Za prvý polrok pritom banka dosiahla zisk vo výške 55,4 mil. Sk, čo predstavuje šesťnásobný pokles v porovnaní s prvým polrokom 1997, kedy bola Devín banka najziskovejšou bankou na Slovensku. Ako pre agentúru SITA pred nedávnom uviedla námestníčka generálneho riaditeľa Dáša Lisá, príčinou jeho medziročného poklesu boli vyššie mimoriadne výnosy dosiahnuté v prvom polroku 1997. Bilančná suma banky pritom vzrástla k ultimu júna medziročne na viac než dvojnásobok (4,8 mld. Sk oproti 2,2 mld. Sk v polovici minulého roka). Celkové náklady banky predstavovali k 30. júnu tohto roku 487,75 mil. Sk a výnosy 543,15 mil. Sk. Náklady na finančné činnosti predstavovali 271,343 mil. Sk a všeobecné prevádzkové náklady 109,6 mil. Sk. Banka vytvorila opravné položky vo výške 94,835 mil. Sk. Výnosy z finančných činností dosiahli 537,941 mil. Sk, pričom výnosy z operácií s klientmi boli vo výške 56,834 mil. Sk. Úvery poskytnuté klientom prekročili sumu 1,473 mld. Sk, úvery a vklady v ostatných bankách predstavovali takmer 423 mil. Sk. Záväzky voči klientom boli k 30. júnu vo výške takmer 3,221 mld. Sk a záväzky voči bankám dosiahli 245,3 mil. Sk. Podľa údajov týždenníka Trend sa Devín banka umiestnila v minulom roku podľa bilančnej sumy na 25. mieste medzi bankami pôsobiacimi na Slovensku. V poradí podľa objemu zisku sa ocitla na 14. mieste a podľa kapitálovej vybavenosti (množstvo vlastného kapitálu) na 14. mieste. V rebríčku miery krytia aktív vkladmi klientov sa ocitla Devín banka na 13. mieste s 57 percentným krytím aktív primárnymi zdrojmi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS