ČLÁNOK
Globálne spomalenie zasiahlo emerging markets len mierne
7. januára 2002

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch upozorňuje, že globálny ekonomický rast by mohol padnúť pod úroveň 1 % v roku 2002, čo by bolo najnižšie tempo od roku 1982. „Európska ekonomika je i naďalej sklamaním a oživenie v USA bude zrejme menej výrazné, než očakávajú finančné trhy,“ konštatuje Fitch vo svojej správe s názvom Recovery or Remission – the Outlook for Emerging Markets in 2002, kde hodnotí ekonomické vyhliadky rozvíjajúcich sa trhov.

Na druhej strane Fitch zdôrazňuje, že i napriek spomaleniu rozvíjajúcich sa ekonomík v dôsledku globálneho marazmu, schopnosť jednotlivých krajín splácať úvery sa držala na úrovni vďaka stále relatívne dobrej externej rovnováhe, flexibilnému devízovému režimu a klesajúcej záväzkovej angažovanosti voči medzinárodným bankám a portfólio investorom.

V minulom roku znížila agentúra Fitch suverénny úverový rating jedenástim krajinám spadajúcich pod kategóriu tzv. emerging markets, zatiaľ čo desiatim takýmto krajinám rating zvýšila. Zo zvýšenia ratingu sa tešili predovšetkým exportéri ropy, ktorým sa podarilo znížiť ich čistú zahraničnú zadlženosť, ako napríklad Rusko (rating zvýšený z B na B+). Rating niektorých krajín sa dostal takmer do investičného pásma. Ide napríklad o Litvu, ktorej suverénny rating nesie známku BBB- v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením BB+.

Krajiny strednej a východnej Európy by mali i napriek slabému rastu v eurozóne ťažiť z prílevu priamych zahraničných investícií a dôvery investorov, ktorá pramení z perspektívy na ich skorý vstup do Európskej únie. Ekonomické vyhliadky rozvíjajúcich sa ekonomík by malo navyše podporiť aj oživenie globálnej ekonomiky, ktoré sa očakáva v druhom polroku 2002. Potreba externých zdrojov financovania tranzitívnych krajín by však mala podľa Fitch v roku 2002 vzrásť o 20 mld. USD na 257 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS