ČLÁNOK
Globálne fórum pre hospodársku súťaž bude zakrátko realitou<
28. februára 2001

Tento nový projekt podporuje Európska komisia, antitrustové orgány v Spojených štátoch i v ďalších priemyselne rozvinutých krajinách.

Globálne fórum pre hospodársku súťaž však nemá byť súperom, ani protipólom Svetovej obchodnej organizácie, ani príslušných orgánov OECD.

Predbežné rokovania o kreovaní tohto Fóra už absolvovali komisár EÚ pre hospodársku súťaž Mario Monti, predstavitelia amerického Ministerstva spravodlivosti, zástupcovia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ako aj Konferencie OSN o obchode a rozvoji.

Cieľom Fóra pre hospodársku súťaž je spojiť rôznych odborníkov zo sféry biznisu, vedeckých kruhov a spotrebiteľov.

Tieto aktivity majú reflektovať kvalitatívne novú situáciu v ére globalizácie a nových technológií.

Doteraz sú prekážkou rozmanité národné režimy úpravy hospodárskej súťaže, ktoré by sa mali zjednotiť a vytvoriť novú, jednotnú platformu.

Zatiaľ ide iba o úvahy, početné rokovania, návrhy a možné východiská do budúcnosti, no faktom je, že nové Fórum pre hospodársku súťaž, s minimálnym aparátom, no s nemalými ambíciami, by malo vzniknúť už na jeseň tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS