ČLÁNOK
Globálna dohoda o vodných zdrojoch zostáva v nedohladne
25. marca 2003

V zásade sa ocakávalo, že úcastníci sa zhodnú na konkrétnych krokoch, ktoré by viedli k dosiahnutiu ciela deklarovaného OSN, a síce, že do roku 2015 sa na polovicu zníži pocet tých ludí vo svete, ktorí nemajú bezpecný prístup k zdrojom pitnej vody, ako aj k vode urcenej na osobnú hygienu

O problematike vodných zdrojov rokovalo v priebehu uplynulých ôsmich dní v japonskom Kjótó približne 12 000 vedcov, ministrov, zástupcov mimovládnych organizácií, súkromných spolocností a medzinárodných inštitúcií, avšak ani toto, v poradí už tretie Svetové fórum, neprinieslo konkrétne výsledky.

V zásade sa ocakávalo, že úcastníci sa zhodnú na konkrétnych krokoch, ktoré by viedli k dosiahnutiu ciela deklarovaného OSN, a síce, že do roku 2015 sa na polovicu zníži pocet tých ludí vo svete, ktorí nemajú bezpecný prístup k zdrojom pitnej vody, ako aj k vode urcenej na osobnú hygienu.

V záverecných dokumentoch Svetového fóra sa síce hovorí, že priorita vodných zdrojov by sa mala stat „naliehavou globálnou požiadavkou“, avšak neboli sformulované nijaké financné prísluby na dosiahnutie spomínaného ciela Organizácie spojených národov. Na tento negatívny fakt poukazovali najmä delegáti rozvojových štátov.

Záverecnú deklaráciu však kritizovali aj zástupcovia priemyselne rozvinutých krajín, ktorí konštatovali, že v Kjótó sa akoby „zabudlo“ na vplyv klimatických zmien. Ide totiž o faktor, ktorý ohrozuje pocetné regióny sveta suchom, v iných oblastiach spôsobuje záplavy. Riadenie prístupu k vodným zdrojom je tiež nástrojom na redukciu chudoby.

Holandská ministerka pre rozvojovú spoluprácu Agnes Ardenne-van der Hoeven v tejto súvislosti podotkla, že bohaté krajiny musia zvážit, akým spôsobom zmenia svoju politiku, aby sa mohli aspon nepriamo podielat na odstranovaní chudoby vo svete.

Neúspechom sa skoncili aj pokusy, ktoré mali charakterizovat prístup k vodným zdrojom ako jedno zo základných práv cloveka, Francúzsko požadovalo zvýšenú razantnost pri presadzovaní cielov OSN ohladne prístupu k vodným zdrojom. Prezident Jacques Chirac, ktorý sa pôvodne mal zúcastnit fóra v Kjótó (do Japonska neodcestoval vzhladom na vojnu v Iraku) však navrhol, aby sa táto problematika presunula do agendy G-8. Rokovanie najvyšších predstavitelov siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta a Ruska sa v júni uskutocní vo francúzskom Eviane.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS