ČLÁNOK
GeoForum cz 2003 v Brne
16. októbra 2003

Konferencia bola určená pre záujemcov o informačné a geoinformačné technológie zo Slovenskej a Českej republiky, zameraná na geopriestorové informačné systémy v oblastiach verejnej správy, dopravy, inžinierskych sietí, komunikácií, lesníctva a poľnohospodárstva.

Program dvojdennej konferencie sa skladal z viacerých odborných sekcií.

Po úvodnom privítaní prezidentkou Mapping and Geospatial Solutions Preetha Pulusani sa slova ujal generálny riaditeľ Intergraph ČR Josef Havaš, ktorý po príhovore slávnostne odovzdával výročné ocenenia implementovaným projektom. Medzi ocenenými bola aj trnavská spoločnosť YMS, a.s., Trnava spolu so svojimi zákazníkmi – Považská cementáreň, a. s., Ladce – ocenená za úspešnú implementáciu technológie Intergraph v projekte Model lomu a Slovenský plynárenský priemysel, a.s., divízia Slovtransgaz – ocenený za úspešnú implementáciu technológie GeoMedia a Geomedia WebMap Professional v spolupráci s dátovým skladom Oracle Spatial v projekte Geografický informačný systém.

V priebehu prvého dňa bol predstavený v sekcii Správa geopriestorových dát TerrraShare, systém pre správu veľkých objemov digitálnych dát, riešenie využívajúce ako dátovú základňu dáta katastra nemovitostí.

V druhom tematickom bloku venovanému Geopriestorovému riadeniu zdrojov vystúpila aj spoločnosť YMS, a.s., Trnava s prezentáciou Miroslava Sedláka, ktorý predstavil nasadenie Integrovaného technického informačného systému na pilotnom území v podniku Pozagas, a.s., Malacky, ktorý sa zaoberá hlavne uskladňovaním zemného plynu. Hlavným cieľom nasadenia systému bolo prepojenie geografického informačného systému s digitálnym archívom technickej dokumentácie a zároveň s prepojením dát zo SCADA systému, ktorý je v podniku prevádzkovaný. Nasadený systém priniesol užívateľovi niekoľko výhod ako jednotné vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, poskytovanie okamžitých informácií z rôznych zdrojov, ako aj jednotnú správu a aktualizáciu všetkých dát. Sekcia Geopriestorové riadenie zdrojov bola obohatená aj o prezentáciu Branislava Reťkovského, ktorý vystúpil za Slovenský plynárenský priemysel, a.s., divízia Slovtransgaz s príspevkom pod názvom „Od MGE k Oracle Spatial „.

Paralelne s referátmi prebiehali workshopy so zameraním na využitie technológie GeoMedia. Druhý deň konferencie pokračoval blokom Správa geopriestorových dát a ako každoročne boli prezentované spoločnosti, ktoré poskytujú geopriestorové dáta.

Po vyčerpávajúcom dni plnom informácií sa konal spoločenský večer na tému “ Dobývanie nových kontinentov“, kde sa mohli účastníci konferencie neformálne stretnúť s množstvom zábavy a súťaží. Po celý čas „plavbou“ sprevádzal moreplavec Kolumbus, ktorý večer plný prekvapení moderoval. Úlohou súťažiacich bolo v jednotlivých disciplínach nazbierať čo najväčšie množstvo perál, ktoré firma Intergraph ČR zamenila za vecné ceny. Aj tento rok si YMS, a.s., Trnava odniesla zaujímavú cenu v podobe Bôžika lásky.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť aktuálne informácie o súčastných informačných a geopriestorových riešeniach, zoznámiť sa s vývojovými trendmi technológií Intergraph, predstaviť riešenia v daných oboroch a naviazať obojstrannú komunikáciu po odbornej ale aj spoločenskej stránke, vedúcu k získaniu kontaktov a odborných znalostí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS