ČLÁNOK
Genome Therapeutics (GENE)
28. mája 2001

Hovorí sa, a možno to bude i pravda, že toto storočie bude storočím biotechnológií. Podľa niektorých názorov zase biotechnológie zopakujú v tejto dekáde to, čo v deväťdesiatych rokoch rokoch dokázali na akciovom trhu technológie. Biotechnológie sú, okrem iného, fascinujúcou ukážkou toho, ako môže rizikový kapitál financovať vývoj na úrovni v podstate základného výskumu. Z pohľadu akciového trhu sú zároveň jedným z najperspektívnejších segmentov a predstavujú tak investíciu do budúcnosti v priamom i prenesenom význame.

Biotechnológie je možné rozdeliť na viacero rôznorodých podsegmentov, v súčasnosti najrozvinutejšia je však „farmaceutická vetva“. V jej časti boli v poslednej dobe vďaka zmapovaniu ľudského genetického kódu populárne hlavne spoločnosti nesúce v náplni činnosti či ešte lepšie priamo v názve ľubovolnú odvodeninu slova gén. Jednou z týchto spoločností je Genome Therapeutics.

Verná svojmu názvu sa Genome Therapeutics venuje výskumu génov za účelom liečby. Cez identifikáciu génov a charakteristiku ich funkcie sa GENE snaží akcelerovať objavenie a vytvorenie látok na diagnostikovanie a liečenie. GENE na jednej strane participuje na viacerých vládou sponzorovaných výskumných programoch, na druhej strane spolupracuje na vývoji konkrétnych liekov s veľkými farmaceutickými spoločnosťami. Napríklad na lieku na astmu pracuje spolu s Schering-Plough, osteoporózu rieši s American Home Products. Spolu s Compugenom GENE online sprístupňuje PathoGenome.

Vývoj ceny Genome Therapeutics za posledný rok nebol v rámci sektoru ničím výnimočným, v porovnaní so zvyškom trhu však bol rok dramatický. Takmer pred rokom kulminovala cena jeho akcií na 30 USD, nedávno zaznamenané dno znamenalo pád na 5USD. Oživenie trhu akcelerované dobrými komentármi analytikov však vykopli cenu GENE na úroveň 14,58 USD, čiže takmer trojnásobok tohtoročného minima.

Tržby GENE za posledný rok dosiahli 26,4 mil USD, strata ktorú spoločnosť zaznamenala bola pritom takmer 5 mil USD. Tržná kapitalizácia pritom dosahuje 327,4 mil USD. Správou, ktorá v poslednom týždni GENE pomohla, bolo odporúčanie strong buy udelené Ladenburg Thalmann. V priebehu 12 mesiacov by podľa nich cena GENE mala stúpnuť na 84 USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS