ČLÁNOK
Genmab A/S
25. marca 2002

Genmab A/S je biotechnologická spoločnosť, ktorá sa primárne zameriava na objavovanie a vývoj ľudských monoklonálnych protilátok (produkt jedného klonu buniek, t.j. potomstva jednej bunky). Firma sa sústreďuje na vývoj produktov, ktoré liečia zápalové ochorenia, akými sú reumatická artritída a psoriáza a vývoj protilátok na liečbu karcinogénnych ochorení. Jej aktivity pozostávajú predovšetkým z predklinického a klinického vývoja terapeutických protilátok.

Protilátky sú jednými z najdôležitejších obranných látok organizmu, riadia imunitný systém v boji s ochoreniami. Vyhľadávajú a viažu sa s cieľom ochorenia, vírusmi a inými organizmami. Každá protilátka sa viaže na konkrétny cieľ a je preň špecifická, pasuje ako kľúč do zámky. Táto špecifičnosť spôsobuje oveľa menšiu pravdepodobnosť vedľajších toxických efektov ako tradičné medikamenty, ako sú napríklad chemoterapeutiká, ktoré atakujú choré aj zdravé časti tela. Náš imunitný systém normálne neprodukuje protilátky voči vlastným bunkám, vrátane rakovinových buniek. Preto sú ochorenia, ako rakovina, ktoré vyžadujú vytvorenie špeciálnych protilátok, ktoré posilnia imunitný systém.

Použitím najmodernejších technológií, napríklad systému UltiMAbTM, ktorý vytvára úplné série izotopov ľudských protilátok, je firma schopná rýchlo produkovať vysoko afinitné produkty. HuMaxTM protilátky sú 100% ľudské, pripravené na vývoj terapeutických medikamentov bez ďalšieho finančného a časovo náročného plánovania. Predchádzajúce generácie protilátkových produktov obsahovali myšie alebo iné, nie ľudské, proteíny. Také protilátky majú tendenciu vyvolávať alergické reakcie alebo spôsobovať iné komplikácie. HuMax protilátky sú často 100 až 1000 krát lepšie v nájdení a naviazaní sa na cieľ ochorenia ako predchádzajúce generácie protilátok. V oblasti vývoja dokázala spoločnosť Genmab svoju odbornú úroveň na postupe HuMax-CD4 z fázy I/II na fázu III za dva a pol roka.

Mladá dánska biotechnologická spoločnosť Genmab je obchodovaná na dvoch európskych burzách – v materskom Copenhagene a vo Frankfurte. Cena jej akcií za ostatných dvanásť mesiacov vykazuje pomerne vysokú nestabilitu, keďže sa pohybovala v rozmedzí 100 DKK až 219,67 DKK. V súčasnosti sa nachádza na úrovni 185 DKK a trhová kapitalizácia dosahuje 4,05 mld. DKK (478,63 mil. USD). Ak ako benchmark pre porovnanie vývoja kurzu akcií Genmabu zoberieme Nasdaq Biotechnology Index zisťujeme, že od decembra 2001 kurz akcií výrazne prevyšuje hodnotu tohto indexu.

O tom, že Genmab patrí do skupiny rýchlo rastúcich, dynamických biotechnologických firiem svedčí i to, že počas svojej krátkej existencie nadviazal spoluprácu s takými zabehnutými farmaceutickými a biotechnologickými hráčmi ako Immunex, Roche, Medarex a pod. Všetky firemné produkty sú zatiaľ v záverečných, resp. skorších fázach klinického testovania. Na ich vývoji a uvedení na trh sa intenzívne pracuje. Z dôvodov rozšírenia produktového portfólia a zintenzívnenia výskumných prác spoločnosť v uplynulom roku zaznamenala prudký, až 225%-ný rast prevádzkovej straty zo 77,7 mil. DKK na 250,6 mil. DKK. Vedenie spoločnosti navyše zverejnilo, že v nasledujúcom období, za predpokladaného vývoja, by mala strata ešte o niečo narásť. Takže z hľadiska investičných príležitostí sa tu jedná o investíciu s dlhodobou návratnosťou. Čistá strata vzrástla z 36,3 mil. DKK na 168,7 mil. DKK pri súčasnom poklese celkových aktív z 1,95 mld. DKK na 1,81 mld. DKK. Expanzívne nálady potvrdzuje i rastúci počet zamestnancov (z 35 na 111 ku koncu minulého roka), pričom do konca tohto roku sa počíta s prijatím ďalších – okolo 60. Výdavky na výskum a vývoj vzrástli o 220% zo 61,2 mil. DKK na 195,7 mil. DKK. Genmab už stihol založiť dcérske firmy v Holandsku, USA a Veľkej Británii.

Autori sú analytikmi spoločnosti P67 value, s.r.o., Bratislava, ktorá patrí do skupiny Penta Holding.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS