ČLÁNOK
Generálna prokuratúra koná vo veci prevodu akcií VSŽ
23. januára 2002

Generálna prokuratúra SR (GP) začala konať vo veci prevodu akcií VSŽ z portfólia Transpetrolu. „Generálna prokuratúra si v tejto veci vyžiadala informácie od Úradu pre finančný trh. Po ich získaní sa budeme touto vecou ďalej zaoberať,“ povedal pre agentúru SITA povedal prvý námestník generálneho prokurátora Martin Lauko.

Podľa informácií zverejnených v denníku Národná obroda o preskúmanie a následné vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči tým, ktorí sa v tejto veci angažovali, požiadal generálneho prokurátora Milana Hanzela advokát Dušan Kubovčák. Podľa Kubovčáka spoločnosti, ktoré akcie VSŽ získali, robili v minulosti podobné obchody s úmyslom kúpené podniky postupne ovládnuť a potom čiastočne vytunelovať, uvádza Národná Obroda.

Úrad pre finančný trh (ÚFT) v rámci monitorovacej činnosti zistil, že vývoj kurzu akcií VSŽ na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) v decembri 2001 a okolnosti uzatvorenia kurzotvorných obchodov s nimi zakladajú dôvodné podozrenie, že niektoré burzové obchody boli uzatvorené za účelom manipulácie ich kurzu. Preto úrad predbežným opatrením z 8. januára uložil BCPB pozastaviť vyrovnanie obchodov s akciami VSŽ zo dňa 21. decembra 2001 po dobu 30 dní.

Balík 3 494 017 akcií VSŽ mal na základe anonymného obchodu z 21. decembra minulého roka získať od Transpetrolu Stredoeurópsky maklérsky dom. Tento balík akcií zodpovedá 21-percentnému podielu na základnom imaní VSŽ. Obchod sa uskutočnil pri cene 160 Sk za akciu. SMD následne predal balík 1 951 733 akcií, ktorý predstavuje 11,87 % základného imania VSŽ, Poštovej banke pri cene 160 Sk. Opčnú zmluvu na nákup viac ako 7 % akcií VSŽ od Poštovej banky uzavrela spoločnosť Penta Investments Ltd. Celý balík akcií VSŽ predávaný Transpetrolom si teda rovnakým dielom po 7 % rozdelia finančné skupiny J&T, Penta a Istrokapitál, ktorá ovláda SMD aj Poštovú banku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS