ČLÁNOK
Genentech Inc.
8. novembra 2001

Genentech Inc. je jedna z popredných svetových biotechnologických spoločností. V tomto roku spoločnosť oslavuje 25. výročie od založenia. Vo svojej činnosti využíva poznatky z ľudskej genetiky na vývoj, výrobu a následný predaj liečiv. Zaoberá sa predovšetkým výskumom a aplikáciou vedeckých poznatkov o DNA a v súčasnosti sa primárne zameriava na dve oblasti medicíny, kardiológiu a onkológiu.

Na trhu je dostupných 14 biotechnologických produktov spoločnosti Genentech, pričom 9 z nich sa vyrába a predáva v Spojených Štátoch. Medzi onkologické produkty patrí napríklad Hercepin® a Rituxan®. Ku kardiovaskulárnym produktom možno zaradiť Activase® a TNKaseTM.

Za jeden z najdôležitejších faktorov pokračujúceho a úspešného rastu považuje spoločnosť strategickú spoluprácu vo forme budovania aliancií s ďalšími biotechnologickými a farmaceutickými spoločnosťami nielen na poli výskumu a vývoja, ale aj pri predaji výslednej produkcie. Momentálne vedci spoločnosti v spolupráci s inými biotechnologickými firmami pracujú na niekoľkých projektoch. Genentech v spolupráci s firmou Xoma Ltd. nedávno uverejnili správu o pozitívnych výsledkoch XanelimTM, ktorý je v tretej fáze klinického testovania. Testovaný liek je určený na liečbu pacientov trpiacich psoriázou.

V druhej fáze klinického testovania je Rituxan®, použiteľný ako terapeutikum pri leukémii, pri vývoji ktorého spoločnosť spolupracuje s IDEC Pharmaceuticals Corporation. Pozitívne výsledky sa dosahujú aj pri štúdiu antikarcinogénneho lieku TarcevaTM, ktorý Genentech, Inc. testuje v spolupráci s Roche.

V roku 1999 Genentech Inc. vstúpil do desiatich strategických aliancií, čím sa ich počet uzavrel na súčasných 25. Medzi najznámejšie partnerské spoločnosti patrí Abgenix Inc., Aventis SA, Boehring Ingelheim, Cambridge Antibody Technology, COR Therapeutics & Schering-Plough, CuraGen, Immunex, Novartis & Tanox, Pharmacia & Upjohn, OSI Pharmaceuticals a iní. V tomto období firma aktívne vyhľadáva partnerov predovšetkým na poli výskumu DNA. Malo by ísť o spoločnosti s vlastnými produktmi, pričom Genentech Inc. by sa podieľal na finančnom krytí ich výskumu a predaja. Už v roku 1995 uzavrel Genentech Inc. dohodu so spoločnosťou Roche Holdings Ltd. a stal sa jej súčasťou. V súčasnosti Roche vlastní 58% spoločnosti Genentech Inc. Na základe spomínanej zmluvy bolo firme Roche poskytnuté právo distribuovať a predávať firemné produkty v Kanade a v Európe.

Cena akcií sa za posledných 52 týždňov pohybovala v rozpätí od 38,5 USD do 97,25 USD na akciu. V súčasnosti atakuje 56 dolárovú hranicu. Celkové výnosy v roku 2000 vzrástli na 1,74 mld. USD, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o viac ako 24 %, kedy boli na úrovni 1,4 mld. USD. Z predaja svojich výrobkov dosiahla firma v roku 2000 príjmy 1,28 mld. USD. Viac ako 70% týchto príjmov pochádza z predaja deviatich produktov, medzi ktoré patrí Rituxan, Herceptin (tieto zaznamenali v poslednom roku najvýraznejší nárast predaja), Activase, Nutropin a Protropin. Časť z celkových príjmov pochádza z predaja licencií (royalties). K trhovo najúspešnejším licencovaných produktom spoločnosť zaraďuje vakcínu na liečenie hepatitídy typu B a ľudské a hovädzie rastové hormóny. Je možné konštatovať, že tempo rastu predaja vlastných výrobkov kopíruje tempo rastu celkových výnosov.

V poslednom roku spoločnosť dosiahla jeden z najlepších hospodárskych výsledkov spomedzi všetkých spoločností biotechnologického sektora, keď sa jej podarilo stlačiť čistú stratu z hrozivých 1,16 mld. USD v roku 1999 na oveľa optimistickejších 16,4 mil. USD. Čiastočný podiel na tomto radikálnom zlepšení mala aj zmena metodiky účtovania. Na výskum a vývoj svojich produktov spoločnosť vynaložila 489,9 mil. USD, čo je 28% z celkových výnosov a v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o 4,7%-ný nárast. Firma má naďalej veľmi vysoké marketingové náklady spojené s predajom vlastnej produkcie. Trhová kapitalizácia dosahuje úroveň 29,53 mld. USD. K 31.12.2000 spoločnosť disponovala 4459 zamestnancami. Celkové aktíva spoločnosti sa zvýšili o 177 mil. USD na 6,71 mld. USD. V nasledujúcich piatich rokoch analytici očakávajú 26,10%-ný rast výnosov. I tieto hospodárske výsledky zaraďujú túto spoločnosť podľa časopisu Fortune medzi 100 najväčších amerických spoločností.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS