ČLÁNOK
G.V. Pharma podľa FNM plnila zmluvu o prevode akcií Biotiky
13. septembra 1999

Všetky náležitosti zmluvy o odplatnom prevode cenných papierov Biotiky, a.s., Slovenská Ľupča v platnom znení si G.V. Pharma, a.s., Hlohovec ako kupujúci a jej najväčší akcionár od marca 1996 až po súčasnosť plnil. Vyplýva to z hĺbkovej kontroly zameranej na hospodárenie, ktorú Fond národného majetku SR (FNM) uzatvoril koncom augusta v Biotike a s jej výsledkami oboznámil predstavenstvo spoločnosti G.V. Pharma. Agentúru SITA o tom informoval predseda predstavenstva G.V. Pharma Jozef Dolník. „Informácie zverejnené bývalým riaditeľom Biotiky odvolaným takmer pred polrokom o údajnom tunelovaní Biotiky zo strany jej majoritného akcionára sa tak v plnom rozsahu ukázali ako nepravdivé a zavádzajúce,“ dodáva J. Dolník.
Podľa jeho slov zistila kontrola FNM závažné skutočnosti a dôkazy o nevýhodných transakciách Biotiky uzavretých počas pôsobenia jej bývalého riaditeľa. „Išlo napríklad o nákupy surovín od anglickej firmy S&D Chemicals, čím bola Biotika iba v roku 1998 znevýhodnená o 1,2 mil. Sk,“ konkretizoval J. Dolník. Škoda vyše 6 mil. Sk vznikla podľa neho podniku aj pri dodávke V-penicilínu pre nemenovanú indickú spoločnosť. Za nevýhodnú označili kontrolóri FNM tiež obchodnú činnosť odvolaného vedenia Biotiky prostredníctvom jej dcérskych spoločností. „Z nich napríklad Biochem Marketing, Ltd., Londýn, v ktorej má 50-percentnú účasť spomenutá S&D Chemicals, eviduje priebežné finančné záväzky voči Biotike vyše 80 mil. Sk,“ uzatvára predseda predstavenstva G.V. Pharma.
Dozorná rada spoločnosti Biotika Slovenská Ľupča odvolala koncom apríla z funkcie generálneho riaditeľa Miroslava Otčenáša. Dôvodom bolo nesplnenie očakávaných ekonomických ukazovateľov Biotiky v roku 1998 ako aj neplnenie úloh uložených predstavenstvom a dozornou radou počas prvého štvrťroku 1999. M. Otčenáš sa vtedy vyjadril, že dôvody na jeho odvolanie považuje za „absurdné a vytrhnuté z kontextu“ a jeho odvolanie je „pomstou za to, že som nechcel slúžiť záujmom niektorých akcionárov“. Za odvolaného generálneho riaditeľa sa v tej dobe postavila napríklad zástupkyňa 7-percentného zahraničného akcionára Biotiky – spoločnosti Moorgate Securities Ltd. Andrea Nemčoková. Tá poukázala aj na straty z nevýhodných zmlúv na výrobu penicilínových tabliet a predaja substancie penicilínu, ktoré Biotika bola údajne nútená uzatvoriť so svojím hlavným akcionárom GV Pharmou.
Biotika Slovenská Ľupča, ktorá vykázala k polroku stratu 55,6 mil. Sk, zlepšila v medziročnom porovnaní hospodársky výsledok o vyše 30 mil. Sk. Predstavitelia Biotiky zdôrazňujú potrebu reštrukturalizácie aktivít spoločnosti, pričom za hlavné priority označujú manažment pohľadávok, zásob a záväzkov s cieľom zlepšiť cash-flow firmy, ako aj prehodnotenie partnerov na strane dodávateľov i odberateľov. Vo výrobnej oblasti by to mala byť reštrukturalizácia výrobkového portfólia s dôrazom na výrobky s vyššou tvorbou pridanej hodnoty, vo finančnej oblasti reštrukturalizácia úverového portfólia. Biotika vykázala polročnú stratu pri tržbách za výrobky a služby vo výške 635,9 mil. Sk a za tovar 49,9 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli tržby o 8,4 %. Podiel exportu dosiahol 68,3 %. Biotika okrem farmaceutických substancií vyrába humánne a veterinárne lieky a premixy kŕmnych zmesí pre agrosektor. Najvýznamnejším akcionárom je G.V. Pharma, a.s., Hlohovec s 42,2-percentným podielom, VÚB vlastní 22,7 % a Moorgate Securities Ltd. 7 % akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS