ČLÁNOK
G-Invest Holding v minulom roku v strate 92 mil. Sk
29. mája 2001

Spoločnosť G-Invest Holding, a.s., ktorá vznikla z dvoch investičných fondov Prvej slovenskej investičnej spoločnosti (PSIS), hospodárila v minulom roku so stratou v objeme viac ako 92 mil. Sk. V roku 1999 ešte dosiahla zisk prevyšujúci 2 mil. Sk. Výsledok hospodárenia v uplynulom roku ovplyvnila najmä tvorba opravných položiek vo výške 203,2 mil. Sk vyplývajúca z precenenia akcií Investiční a poštovní banky, a.s. Praha. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.

Začiatkom tohto roka spoločnosť hospodárila s vyrovnaným výsledkom, keď prvý štvrťrok ukončila s minimálnou stratou 88 tis. Sk. Počas roka pritom podľa zverejnených údajov nepočíta so žiadnymi mimoriadnymi vplyvmi pôsobiacimi na hospodársku a finančnú situáciu podniku. Spoločnosť dosiahla ku koncu marca prevádzkovú stratu 992 tis. Sk a zisk z finančných operácií 904 tis. Sk.

Bilančná hodnota spoločnosti klesla od začiatku roka o 2,3 mil. Sk na marcových 227,7 mil. Sk. Viac ako dve tretiny z celkovej hodnoty aktív tvorili finančné investície, keď predstavovali 166,6 mil. Sk. Spoločnosť evidovala pohľadávky v objeme 58,6 mil. Sk. Základné imanie bolo vo výške 207 mil. Sk. Kapitálové fondy spoločnosti predstavovali takmer 233 mil. Sk. Na konci marca znižovala hodnotu pasív kumulovaná strata minulých rokov v objeme 219 mil. Sk.

Spoločnosť G-Invest Holding vznikla zlúčením dvoch akciových spoločností G.P.F. a Z.P.F. Spoločnosť G.P.F. vznikla transformáciou bývalého Garantovaného investičného fondu na obchodnú spoločnosť, firma Z.P.F. vznikla podobne zo Zlatého investičného fondu. Oba fondy pred transformáciou spravovala Prvá slovenská investičná spoločnosť (PSIS).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS