ČLÁNOK
Fyzické a právnické osoby nemusia mať rovnakú daň z príjmov
17. februára 2003

Jednotná sadzba dane z príjmov pre fyzické aj právnické osoby je možnosť, ktorú chce Ministerstvo financií SR v plánovanej daňovej reforme dosiahnuť, ale nie je to nevyhnutný cieľ. Uviedol to v piatok minister financií Ivan Mikloš. „Ešte nie je definitívne rozhodnuté o tom, či daň z príjmov bude tzv. rovná,“ dodal. Optimálna sadzba dane z príjmov pre právnické osoby by sa podľa ministra mohla stanoviť v pásme od 15 % do 20 %. O konkrétnych sadzbách a ich fiškálnych dôsledkoch zatiaľ rezort financií podľa neho len rokuje s externými spolupracovníkmi.

Cieľom daňovej reformy je podľa Mikloša zjednodušiť daňový systém, znížiť váhu priamych daní a zvýšiť váhu nepriamych daní. „V súvislosti so zmenami daní však nechceme a ani si nemôžeme dovoliť výpadky v rozpočtových príjmoch, pretože do roku 2006 musíme znížiť deficit verejných financií pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu,“ skonštatoval. „Chceme znížiť daňové zaťaženie, ale nie tak, aby sme ohrozili ekonomiku,“ dodal. Nižšia daň z príjmov by podľa neho mala motivovať k plateniu a priznávaniu daní a mala by zúžiť priestor pre obchádzanie daňovej povinnosti. V prvých rokoch po spustení daňovej reformy pritom minister pripúšťa mierny výpadok výnosov z priamych daní, tento by však nemal byť priamo úmerný zníženiu dane a mal by sa kompenzovať príjmami z nepriamych daní.

V pripravovanej daňovej reforme navrhuje rezort financií rovnú daň z príjmov pre občanov aj firmy pri zvýšení nezdaniteľného minima pre občanov. Okrem toho by sa mala zrušiť paušálna daň, firmy by mohli majetok voľne odpisovať a mala by sa zrušiť daň z darovania, dedičstva, prevodu a prechodu nehnuteľností. Na druhej strane plánuje rezort financií zvýšiť daňové zaťaženie občanov spotrebnými daňami, keď plánuje zjednotiť zníženú a základnú sadzbu dane z pridanej hodnoty a zvýšiť spotrebné dane.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 2. 2021

USD 1,212 0,010
CZK 26,195 0,085
GBP 0,871 0,006
HUF 361,430 1,250
CAD 1,533 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS