ČLÁNOK
Fuzzy Business Intelligence
8. apríla 2002

Súčasným obchodným svetom rezonuje téma Customer Relationship Management (CRM) s jeho typickými úlohami ako získavanie zákazníkov, analýza chovania zákazníkov a udržanie zákazníkov. Zákazník sa tak stal centrom pozornosti, viac ako kedykoľvek predtým. Tento celosvetový trend je prirodzeným dôsledkom predovšetkým silnejúceho vplyvu globalizácie, deregulácie trhov a vzrastajúcej efektívnosti dodávateľských reťazcov a dodávateľskej logistiky.

Systémy CRM sú podporované súborom softwarových aplikácií, ktorých funkcionalitu významne dopĺňajú nástroje z oblasti Business Intelligence. Pojem „Business Intelligence“ zahŕňa nástroje a postupy, ktoré vykonávajú efektívnu analýzu obchodných dát a ponúkajú vedeniu firmy dôležité podklady pre rozhodovanie. Technológie Business Intelligence (BI) znamenajú nielen kvalitnejšie nástroje na podporu rozhodovania, ale predovšetkým novú progresívnu filozofiu riadenia podnikov a firiem. Na úrovni taktického a operatívneho riadenia sa rozhodovanie stáva kontinuálnym procesom, neustále je nutné sledovať odozvu trhu a zákazníkov. V tomto kontexte je cieľom každej obchodnej spoločnosti vybudovať si sieť stabilných zákazníkov a starať sa o nich. Medzi prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa patrí aj softwarové riešenie „Fuzzy Business Intelligence“.

Analýza J. Kostelanského je v externom dokumente vo formáte pdf.
PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS