ČLÁNOK
Fúziou ŠkoFinu a SK-Auto Leasing vznikne VW Finančné služby
1. augusta 2000

Fúziou lízingových spoločností ŠkoFin s.r.o. a SK-Auto Leasing, s.r.o. vznikla nová spoločnosť Volkswagen Finančné služby Slovensko (VWFS), s.r.o. Svoju činnosť oficiálne zaháji 1. októbra 2000. Novinárov o tom na tlačovej besede informovali noví predstavitelia spoločnosti.

Bilančná suma VWFS bude predstavovať 8,822 mld. Sk, pričom základné imanie novej spoločnosti dosiahne 218,6 mil. Sk. S počtom lízingových zmlúv 37 098 v objeme 7,858 mld. Sk tak pokryje 30 % slovenského trhu. Podľa slov konateľa spoločnosti Richarda Niedermüllera si spoločnosť tento podiel plánuje udržať a ďalej rozširovať vedúce postavenie na trhu, k čomu by malo prispieť aj know-how materských koncernov. „Dôvodom fúzie bolo okrem dlhoročnej spolupráce aj odstránenie konkurenčného vzťahu. Za najdôležitejšie pokladáme vytvorenie synergického efektu,“ uviedol predseda správnej rady Roland Gleisner. Synergický efekt podľa neho prinesie najmä výhody v oblasti refinancovania a nákladov.

Spoločnosť VWFS fúziou preberá existujúce práva, podmienky a povinnosti oboch spoločností. V prípade už uzatvorených lízingových zmlúv tak nepríde k zmene zmluvných podmienok. VWFS bude o nových údajoch týkajúcich sa spoločnosti informovať svojich približne 40 000 zákazníkov formou priameho listu, v predajnej sieti koncernových značiek, rovnako ako aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.

VWFS bude svojim klientom okrem predaja automobilov naďalej ponúkať finančný lízing nových a ojazdených automobilov. „Podiel lízingu na celkovom predaji by mal byť 30 %,“ skonštatoval riaditeľ pre obchod a marketing Vladimír Potúček. VWFS bude tiež sprostredkovateľom poistenia, ktoré bude zahrnuté do lízingových splátok. V oblasti produktov pre predajnú sieť bude klientom naďalej ponúkať lízing servisného zariadenia a financovanie skladových zásob. Tieto služby však zostanú vyhradené pre predajnú sieť koncernu, čo zabezpečí podporu predaja koncernových značiek. Po ukončení fázy konsolidácie chodu spoločnosti by mal byť na trh zavedený aj produkt operatívneho lízingu.

Manažment spoločnosti bude tvoriť Richard Niedermüller, zodpovedný za oblasť Front-Office, ktorý bol doteraz konateľom spoločnosti SK-Auto Leasing. Druhým konateľom bude Bernard Bode, zodpovedný za oblasť BackOffice, ktorý túto funkciu zastával aj vo firme ŠkoFin Doterajší konateľ ŠkoFinu Vladimír Potúček sa stal riaditeľom pre obchod a marketing.

Volkswagen Financial Services AG, ktorý je materským koncernom spoločnosti ŠkoFin, spravuje v novej spoločnosti podiel vo výške 58 % a materský koncern SK-Auto Leasingu Porsche Bank AG zvyšných 42 %. Spoločnosť zamestnáva 84 pracovníkov. Zástupcovia materských koncernov fúzujúcich spoločností sa na ich spojení dohodli v polovici marca tohto roka a ešte v tom istom mesiaci fúziu schválil aj Protimonopolný úrad SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS