ČLÁNOK
Fúzia dvoch spoločnosti Bank Austria (SR) a. s. a Creditanstalt, a. s., Bratislava na Slovensku sa zrealizuje 1. januára 1999
24. septembra 1998

Nová spoločnosť, ktorá fúziou vznikne, bude mať názov Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a.s., Bratislava (BACA) a jej bilančná suma dosiahne 35 mld. Sk. Pre tlačovú agentúru SITA to na 6. medzinárodnom veľtrhu finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva Finex ´98 uviedli predstavitelia Bank Austria Creditanstalt Slovakia. Ako ďalej uviedli, klienti oboch bánk budú výrazne profitovať z veľkosti novej banky a z toho vyplývajúcej lepšej trhovej pozície. „Tak ako je aj teraz charakteristické pre Bank Austria a Creditanstalt Slovakia, stanovila si aj nová Bank Austria Creditanstalt Slovakia za svoj primárny cieľ ponúkať svojim klientom nielen medzinárodné know-how, medzinárodné produkty za primerané ceny, ale najmä odlíšiť sa od ostatných inštitúcií širokou ponukou služieb a individuálnou starostlivosťou o klientov,“ konštatovali predstavitelia spoločnosti. Za prvý polrok tohto roka dosiahla BACA hrubý zisk z operačnej činnosti 231,431 mil. Sk. Čisté úrokové výnosy, ako rozdiel medzi prijatými a platenými úrokmi, predstavovali 332,513 mil. Sk a prevádzkové výnosy dosiahli 432,506 mil. Sk. Zisk z prevádzkovej činnosti pred opravnými položkami a zdanením tak dosiahol 255,431 mil. Sk. Spoločnosť drží v hotovosti, v štátnych cenných papieroch a vkladoch v iných bankách 18,115 mld. Sk . Naopak, vklady ostatných bánk v Creditanstalte dosiahli 18,344 mld. Sk. Základné imanie spoločnosti je 25,121 mld. Sk a akciový kapitál predstavuje 1,586 mld. Sk. Materskou spoločnosťou BACA je Bank Austria Creditanstalt International AG vo Viedni. Bank Austria Creditanstalt International AG je 100 % dcérskou spoločnosťou Bank Austria AG, ktorá vlastní v Rakúsku univerzálnu bankovú licenciu a je hodnotená ratingom Aaa. Všetky dcérske spoločnosti, filiálky a reprezentácie Bank Austria a Creditanstaltu na celom svete budú patriť pod Bank Austria Creditanstalt International AG . V zahraničí bude skupina Bank Austria vystupovať pod jednotným názvom Bank Austria Creditanstalt. V Rakúsku budú Bank Austria a Creditantstalt sledovať tzv. stratégiu dvoch značiek. Deklarovaným cieľom fúzie je nielen zabezpečiť je nielen zabezpečiť a udržať pre klientov obvyklý štandard služieb ale ho aj neustále zlepšovať. „Nová banka BACA je spojením dvoch už súčasných úspešných bánk na Slovensku. Túto cestu budeme sledovať aj v budúcom roku v záujme dosiahnutia úspechu a podpory našich klientov, slovenského hospodárstva, našich spolupracovníkov a úspešnosti našej banky,“ dodali.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS