ČLÁNOK
Fúzia BCPB a RM-S bude skutočnosťou
4. marca 2001

Najdôležitejšou správou z oblasti kapitálového trhu bolo bezpochyby rozhodnutie o fúzii BCPB a RM-S, keď Burzová komora BCPB na svojom zasadnutí zlúčenie týchto dvoch inštitúcií schválila. RM-S by mal formou nepeňažného vkladu do základného imania BCPB získať 16-percentný podiel na základnom imaní burzy. Burzová komora BCPB rozhodla, že na mimoriadnom valnom zhromaždení odporučí akcionárom burzy, aby hlasovali za vstup nového akcionára. V súčasnosti sú piatimi najväčšími akcionármi bratislavskej burzy Fond národného majetku SR, Všeobecná úverová banka, Slovenská poisťovňa, Investičná a rozvojová banka a Slovenská sporiteľňa.

Obchodné miesta RM-S od 1. marca prijímajú pokyny na predaj pohľadávky z dlhopisu Fondu národného majetku SR (FNM) formou aukcie a aj formou priameho postúpenia na nového veriteľa. Štartovacou cenou je suma 11 500 Sk s odchýlkou +/- 10 %. Prvý deň sa na RM-S cena pohľadávky z dlhopisu FNM pohybovala medzi 11 000 – 11 700 Sk, pričom priemerná cena predstavovala 11 561,18 Sk a previedlo sa 282 kusov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS