ČLÁNOK
Free-floating patrí medzi strategické ciele NBS
27. marca 1998

Kedy bude možné zmeniť kurzový režim, to ukáže ďalší vývoj ekonomiky a vývoj kurzu koruny. Na stretnutí Slovenského ekonomického fóra to povedal guvernér centrálnej banky Vladimír Masár. Zároveň dodal, že podľa NBS plynie pre hospodárstvo SR zo súčasného kurzového režimu viac výhod ako nevýhod. Centrálna banka podľa jeho slov liberalizovala v minulých rokoch kurzový režim tým, že rozširovala fluktuačné pásmo. To v súčasnosti poskytuje korune priestor na pohyb v rozmedzí plus/mínus 7 % od stanovenej centrálnej parity. NBS chce v tomto roku udržať takto viazanú menu s využitím celého fluktuačného pásma. Na margo obáv niektorých dovozcov a vývozcov, ktorých znepokojujú možné kurzové straty z vývoja kurzu českej a slovenskej koruny povedal V. Masár, že pre NBS je prioritný vzťah k menám, na ktoré je slovenská koruna naviazaná prostredníctvom svojho menového koša. Ide o nemeckú marku a americký dolár. Vzťah k týmto menám je podľa neho definovaný v menovom programe na tento rok – udržať stabilný kurz s využitím existujúceho fluktuačného pásma. „Vývoj v posledných mesiacoch nás presvedčil o tom, že neexistuje priama väzba medzi kurzom českej a slovenskej meny. Centrálna banka však nepodceňuje ani previazanosť slovenskej a českej ekonomiky,“ povedal Masár. Okrem odlišného makroekonomického vývoja podporuje nízku previazanosť českej a slovenskej meny aj rozdielny kurzový režim, pretože česká mena prešla po májovom útoku na menu na režim voľne plávajúcej meny. Systém voľne plávajúceho kurzu predstavuje režim, pri ktorom je hodnota kurzu určovaná na základe dopytu a ponuky po mene na medzibankovom trhu. Centrálna banka môže kurz ovplyvňovať priamymi a nepriamymi nástrojmi . Priamym zásahom je napríklad možnosť zvýšiť kurz koruny priamymi nákupmi tejto meny. Nepriamo centrálna banka ovplyvňuje kurz napríklad reguláciou množstva korún na trhu respektíve rôznymi legislatívnymi predpismi. Slovenská koruna má v súčasnosti voľne plávajúci kurz v rámci stanoveného fluktuačného pásma. V súčasnosti centrálna banka ovplyvňuje kurz koruny okrem regulácie množstva korunovej likvidity na trhu aj svojim každodenným fixingom indexu koruny (IDX). Za túto hodnotu plus stanovená marža si totiž môžu komerčné banky od NBS kupovať alebo predávať devízové prostriedky. Vďaka fixingu NBS už dvakrát udržala kurz koruny v stanovenom fluktuačnom pásme. Po prvý raz to bolo v máji minulého roka pri útoku na menu, po druhý raz v januári pri prudkom poklese hodnoty koruny po oznámení Moody´s o vyhliadkach na zníženie ratingu SR. Takýto postup však môže pri väčšom ataku na menu spôsobiť tlak na devízové rezervy centrálnej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS