ČLÁNOK
Francúzsky telekomunikačný trh momentálne charakterizujú dramatické výkyvy
8. februára 2001

V centre pozornosti investorov je najmä fakt, že jeden z výrazných kandidátov na získanie 3G-licencie, tretí najväčší francúzsky operátor mobilných sietí Bouygues Telecom, ešte pred uzávierkou „beauty contest“ stiahol svoju prihlášku.

Podľa oficiálneho vyjadrenia táto spoločnosť „odmietla podstúpiť nerozumné finančné riziko“, ktoré je spojené so získaním licencie.

Pred týmto rozhodnutím Bouygues Telecom požiadal Európsku komisiu (v závere uplynulého roka), aby intervenovala v záujme odkladu licenčného konania vo Francúzsku.

Šéf firmy Martin Bouygues pritom uviedol vážne argumenty – niekoľkomesačný odklad sa mal využiť na to, aby sa opätovne preskúmali smernice EÚ ohľadne konkurenčných podmienok, ale najmä výšky finančných súm, ktoré sa na získanie 3G-licencií v jednotlivých krajinách Európskej únie už vynaložili.

Martin Bouygues zároveň uviedol, že podmienky „musia byť rovnaké pre každého a vynaložené licenčné poplatky na poskytovanie služieb tretej generácie by mali byť rozumné…“

Sťažnosť konkrétne pomenúvala prístupový proces k 3G-licenciám vo Francúzsku, Nemecku, Holandsku a Belgicku, ktorý sa v sťažnosti označuje za diskriminačný a licenčné poplatky sa definujú ako „abnormálne vysoké“…

Európska komisia síce tento podnet študovala, ale nezasiahla, čo viedlo Bouygues Telecom k stiahnutiu žiadosti o pridelenie licencie.

Podobne postupoval aj konglomerát vytvorený zo Suez Lyonnaise des Eaux a španielskej spoločnosti Telefónica.

Vo Francúzsku teda došlo ku kurióznej situácii – o štyri licencie sa uchádzajú iba dvaja operátori mobilných sietí : France Telecom a SFR, ktorú vlastnícky ovláda Vivendi Universal.

Každý záujemca by mal za jednu licenciu zaplatiť 32,5 miliardy frankov /4,95 miliardy EUR/, no do tejto chvíle nikto nevie, podľa akého modelu sa bude vo francúzskej „beauty contest“ pokračovať.

Vláda trvá na tom, že sa podmienky meniť nebudú a francúzsky minister financií Laurent Fabius na pôde parlamentu – Národného zhromaždenia poznamenal, že ak sú vopred stanovené pravidlá, potom ich treba rešpektovať.

Celá situácia značne znervóznila finančné trhy, pretože sa už celkom jasne deklarujú obavy, či výnosy z perspektívne poskytovaných služieb tretej generácie budú dostatočné na vykrytie nákladov na získanie licencií.

Odhaduje sa, že západoeurópski operátori mobilných sietí budú musieť za 3G-licencie vynaložiť až 120 miliárd EUR (nehovoriac o investíciách do infraštruktúry), čo vyvoláva neúmerné úverové zaťaženie, pokles akcií a negatívny posun ratingu spoločností v telekomunikačnom sektore.

Jedným z nástrojov na riešenie tohto vypuklého problému je väčšia angažovanosť telekomunikačných firiem na trhu s cennými papiermi.

Aj tu sa však vyskytujú vážne problémy.

France Telecom bude s najväčšou pravdepodobnosťou nútený znížiť cenové rozpätie pri trhovom ohodnotení spoločnosti Orange, ktorá pripravuje verejný úpis akcií.

France Telecom sa totiž obáva, že inštitucionálni investori vidia riziko spomaleného tempa rastu v celom sektore.

Spomínané cenové rozpätie má klesnúť až o 10 miliárd EUR, no i tak sa hovorí, že v prípade Orange dôjde zrejme – z hľadiska

finančného objemu – k najväčšiemu verejnému úpisu akcií v Európe a hodnota majetku Orange má sa pohybovať od 45 do 55 miliárd EUR (pôvodný odhad hovoril o 64,8 miliardy EUR).

Na trhu sa má pritom predať 15% jeho akcií.

Minulý rok získal France Telecom spoločnosť Orange od Vodafone za 25 miliárd libier v hotovosti a za prevzatie dlhu vo výške 6 miliárd libier.

Odhadovalo sa, že presunom časti aktív z France Telecom možno hodnotu Orange zvýšiť až na 100-150 miliárd EUR, čo bolo síce značne ambiciózne, no z pohľadu dnešnej situácie na trhu, nereálne.

To všetko zásadne koriguje finančný prínos z predaja 15% akcií Orange.

Zníženie jej trhovej hodnoty vyvolalo obavy aj v ďalších telekomunikačných spoločnostiach, najmä v British Telecommunications, Deutsche Telekom a v holandskom KPN, ktoré sa spoliehali, že predajom časti svojich aktív znížia vlastné úverové zaťaženie. Prípad Orange je však istým varovaním, no zároveň aj návodom k opatrnému postupu. Európski operátori mobilných sietí i tak očakávajú, že počas tohto roka emitujú dlhopisy s dlhodobou splatnosťou v celkovom objeme 40 miliárd EUR.

BT, Telecom Italia a France Telecom svorne konštatujú, že chcú z týchto finančných operácií vyťažiť prinajmenšom po 5 miliárd EUR.V tejto súvislosti pripravuje Telecom Italia už v priebehu februára strategické rokovania, v rámci ktorých sa má dohodnúť ďalší postup ohľadne emisie nových dlhopisov.

Angažovanosť telekomunikačných firiem na európskom trhu s cennými papiermi sa však nebude vyvíjať bez komplikácií a verejný úpis akcií francúzskej spoločnosti Orange je vlastne tým najaktuálnejším príkladom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS