ČLÁNOK
Francúzsko a Nemecko stupňujú tlak na unifikáciu daňových systémov
4. decembra 2002

Francúzsko a Nemecko urobili ďalší krok, ktorého cieľom je zjednotiť daňovú politiku v celej Európskej únii a tvrdo pracujú na tom, aby sa problematika režimu daní v rámci hlasovacej mašinérie nemohla v budúcnosti stať predmetom národného veta.

Spoločný návrh príslušných dokumentov, ktoré sa majú detailne dopracovať ešte do tohtoročných Vianoc, prerokuje Konvent o budúcnosti Európy. Harmonizácia korporátnej dane a dane z pridanej hodnoty má zefektívniť fungovanie jednotného trhu v rámci EÚ.

Možno očakávať, že tento plán sa stretne s negatívnou (a značne ostrou) reakciou britského premiéra Tonyho Blaira, ktorý podporuje myšlienku väčšej súťaživosti a konkurencie v daňovej oblasti.

Časť expertov tiež dodáva, že Blair s čoraz väčšími obavami sleduje proces vytvárania stále dominantnejšej francúzsko-nemeckej pozície v diskusiách o budúcnosti Európy.

Spoločným stanoviskám v daňovej oblasti totiž predchádzal identický postup aj vo sfére obrany, spravodlivosti a vnútornej bezpečnosti, v ktorých Francúzsko a Nemecko vytvorili separátne dokumenty.

Ešte signifikantnejší krok však možno očakávať v januári 2003, kedy chce Paríž a Berlín publikovať ambiciózny návrh budúceho modelu riadenia v Európskej únii, čo sa časovo zhoduje so 40. výročím francúzsko-nemeckej, takzvanej Elyzejskej zmluvy, hoci stále zostávajú otvorené otázky ohľadne kreovania funkcie „silného“ prezidenta EÚ.

Unifikáciu daňovej problematiky však neodmieta iba Veľká Británia, ale napríklad aj Írsko s veľmi nízkou úrovňou korporátnych daní. Estónsko, ktoré sa má stať súčasťou „desiatky“ budúcich členských štátov EÚ v roku 2004, chce takisto prilákať zahraničných investorov veľmi nízkymi daňovými odvodmi.

Nemecko a Francúzsko napriek tomu favorizujú harmonizáciu, pretože podľa jej predstaviteľov rozdielna daňová záťaž deformuje spoločný trh Európskej únie.

Z oficiálnych vyhlásení, ktoré odzneli v Paríži a Berlíne vyplýva, že nemá ísť o totálne zjednotenie daňových systémov, ktoré by sa týkalo aj dane fyzických osôb a dane z nehnuteľností. Harmonizácia sa však má jednoznačne týkať už spomínaných korporátnych daní a DPH.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS