ČLÁNOK


,

Francúzska lokomotíva
2. februára 2003

Prilákať investora znamená ponúknuť mu aj určité úľavy. V našom prípade ide o 15 percent z plánovaného objemu preinvestovaných prostriedkov. Celkove sa výdavky na plnenie záväzkov štátu voči investorovi odhadujú na 6,5 miliardy korún. Budú obsahovať náklady na výkup pozemkov 190-hektárového areálu a na výstavbu požadovanej infraštruktúry. V tejto súvislosti R. Nemcsics pripomenul, že to, čo sme dokázali, je len koniec prvej etapy, no nie vyhraný boj. ,,Máme pred sebou niekoľko rokov tvrdej práce, aby sme dokázali splniť všetky podmienky, na ktoré sme sa zaviazali.“ Návratnosť investícií je síce vypočítaná do šiestich mesiacov od spustenia výroby, teda do júna 2006, no dovtedy bude musieť Slovensko nájsť dostatok prostriedkov. Ešte tento rok pôjde približne o 2,2 miliardy korún, ktorých pôvod nie je celkom jasný. Podľa ministra financií Ivana Mikloša ich ušetríme buď vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu, alebo získame mobilizáciou príjmovej stránky. Čas naozaj tlačí. Výstavba sa má začať už v septembri, a dovtedy musí byť doriešená minimálne otázka vyvlastnenia pozemkov.

Na druhej strane, niet žiadnych pochýb, že investícia PSA je pre slovenskú ekonomiku výhodná. V makroekonomických číslach zohrá podobnú rolu ako projekt Volkswagen Slovakia. Splnomocnenec vlády pre automobilový priemysel Ján Pribula sa vyjadril, že ak by sme vychádzali z deklarovaného počtu vyrobených vozidiel a urobili paralelu so skúsenosťami z VW, možno odhadnúť nárast priemyselnej produkcie od roku 2006 o 100 miliárd korún. A keďže väčšina bude určená na export, bude to mať významný vplyv na zníženie deficitu zahraničnoobchodnej bilancie SR. Priamy prínos pre štát do oblasti verejných financií odhaduje minister R. Nemcsics na 9,5 miliardy korún ročne.

Sekundárne efekty

Napokon, prvé ekonomické výsledky projektu sa už dostavili. Okamžite po oznámení zámeru PSA sa posilnila slovenská koruna o 39 halierov.

Celkový prínos však bude podstatne vyšší. Podľa predsedu Spolku automobilových inžinierov a technikov Slovenska a podpredsedu ZAP SR Jána Lešinského bude nová výroba v prvej etape znamenať zvýšenie produkcie zo strany existujúcich systémových dodávateľov a v druhom kroku príchod ďalších významných spoločností začlenených do logistickej štruktúry PSA a Volkswagenu. Tu sa však ekonomický potenciál zďaleka nekončí. Potvrdzujú to aj slová J. Pribulu: „Pokiaľ má mať takýto presun výroby zmysel zo strany finálneho producenta a systémových dodávateľov, potom tu musí existovať aj výroba väčšiny komponentov. Len tak sa dá dosiahnuť maximálna úspora nákladov, ktorá je hnacím motorom celého procesu.“ Znamená to mobilizáciu ďalších slovenských výrobných kapacít.

Obrovskou úľavou pre slovenskú ekonomiku bude zoštíhlenie armády nezamestnaných. Francúzsky investor deklaruje potrebu 3- až 4-tisíc interných zamestnancov. Sekundárna zamestnanosť však ponúkne ďalších minimálne

6-tisíc nových pracovných príležitostí. A to nie je pri súčasnom stave nezamestnanosti naozaj maličkosť. Len v automobilovom priemysle tak bude pracovať do konca tohto desaťročia približne 55-tisíc zamestnancov oproti 45 tisícom v súčasnosti.

Podľa Jána Lešinského možno očakávať aj ďalšie sekundárne efekty. Napríklad vo zvýšení podpory školstva. „Som presvedčený, že po určitom čase dôjde k presunu činností z oblasti výskumu a vývoja, ktorý si vyžiada potrebu väčšieho počtu vysokokvalifikovanej pracovnej sily. Predpokladám zvýšenie podielu efektívne pracujúcich ľudí v priemysle zo súčasných osem na jedenásť percent.“

Čas pre odvážnych

Jedna vec je príležitosť, a druhá schopnosť využiť obrovskú výzvu novej investície. Slovensko nie je v tomto smere žiadnym nováčikom. Kým automobilku máme zatiaľ len jednu, dodávky komponentov do automobilového priemyslu sú omnoho diverzifikovanejšie. Slovenské podniky pracujú prakticky pre všetky významné automobilové koncerny vrátane General Motors, Daimler-Chrysler, Fiat, Volkswagen, ale aj PSA. Na celkovom obrate automobilového priemyslu vo výške 150 miliárd korún (2001) sa tak výroba komponentov podieľala až 28 percentami. Je to výsledok skutočnosti, že automobilka v Devínskej Novej Vsi pritiahla množstvo významných systémových dodávateľov ako Johnson Control, Bosch, Liberta, Motorola alebo Siemens. Tí budú v súvislosti s aktivitami PSA potrebovať zvýšiť svoju produkciu, a práve tu je obrovský priestor pre našich dodávateľov.

Podľa informácií J. Pribulu sa síce v súčasnosti tím francúzskych expertov, ktorí budú realizovať celú investíciu vrátane systému dodávok, ešte len tvorí, no už v novembri sa konala konferencia dodávateľov, na ktorej sa zúčastnili špecialisti PSA na rozvoj nákupu. Pre tých, ktorí už majú s dodávkami pre systémových dodávateľov skúsenosti, by podľa J. Pribulu štandardy PSA nemali byť žiadnym veľkým prekvapením. Ide však o to, aby do systému vstúpili aj celkom nové subjekty. J. Lešinský v tejto súvislosti povedal, že je čas, aby sa našli odvážni manažéri, ktorí zastrešia svoje firmy formou join venture s pokrokovými dodávateľmi, ktorí už teraz v dodávateľskom systéme PSA fungujú. Francúzi totiž nebudú stavať len na zelených lúkach, ale budú hľadať aj tento druh kooperácie. Podľa J. Lešinského sa to bude týkať najmä regiónu Považia a z pohľadu štruktúry prakticky všetkých komodít – od materiálových cez dodávky svetelnej techniky, elektroniky až po nákup náprav a dielov interiéru.

SR na špici

Ak v roku 2006 dosiahnu oba slovenské automobilové výrobné závody produkciu 600-tisíc osobných automobilov ročne, stane sa Slovensko z pohľadu počtu vyrobených vozidiel na 1 000 obyvateľov doslova automobilovou veľmocou. V objeme medzi 90 až 110 kusmi na

1 000 obyvateľov sa totiž budú pohybovať len tri krajiny – Česko, Slovensko a Belgicko. Ostatné štáty už vlastné výrobné kapacity podľa J. Lešinského výrazne zvyšovať nebudú, čoho dôkazom je práve expandovanie smerom na východ. V celkových číslach, samozrejme, vyspelým automobilovým krajinám konkurovať nemôžeme, no z 2,5 milióna kusov automobilov, ktorých výrobu má už v blízkej budúcnosti zabezpečovať práve región strednej a východnej Európy, si určite „odhryzneme“ poriadny kus. V porovnaní s minulým rokom, keď zo slovenských výrobných liniek zišlo 238-tisíc kusov, to bude viac ako dvojnásobok. Len pre zaujímavosť spomeňme, že v Českej republike to bude ešte o 200-tisíc kusov viac.

Niet pochýb o tom, že investícia takého rangu výrazne zmäkčí náš vstup do Európskej únie a v neposlednom rade zvýši aj politický kredit krajiny. Nie náhodou Mikuláš Dzurinda povedal: „To, čo vidím na rozhodnutí koncernu PSA ako kľúčové, je v prvom rade veľká dôvera, ktorú tým Slovenská republika získala. Je to potvrdenie dobrého kurzu, ktorým sa Slovensko uberá tak v politickej, ako aj v ekonomickej oblasti.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS