ČLÁNOK
FOV začne v pondelok vyplácať náhrady za vklady v Dopravnej banke
13. augusta 2000

Od pondelka 14. augusta bude Fond ochrany vkladov (FOV) vyplácať náhrady za nedostupné vklady v Dopravnej banke, a.s., Banská Bystrica prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP). Vyplácanie vkladov fyzických osôb vedených na meno do výšky 328 200 Sk na osobu, za ktoré fond ručí podľa zákona o ochrane vkladov, skončí najneskôr do 18. októbra 2000. Náhrada sa bude vyplácať v slovenskej mene aj za vklady v cudzích menách, prepočet sa zrealizuje podľa kurzu Národnej banky Slovenska (NBS) k 18. júlu.
Rozloženie výplatných miest SLSP bude pokrývať mestá a obce, v ktorých sú pobočky Dopravnej banky (DB). Vkladateľ musí preukázať svoju totožnosť a preukázať podľa druhu vkladu, že má právo na jeho výplatu. Právo na výplatu vkladu sa preukazuje napríklad vkladnou knižkou na meno, zmluvou o účte, či listinným depozitným certifikátom na meno. Každý klient, ktorý má právo na náhradu vyššiu ako 100 Sk, tiež dostane poštou od SLSP avízo na adresu svojho trvalého bydliska s podrobnejšími informáciami o výplate náhrad.
FOV vyplatí náhrady za nedostupné vklady v DB v objeme približne 2,34 mld. Sk, pričom fond takto vyplatí vklady vedené na 38 tis. účtoch. Celkový objem vkladov v DB vrátane zákonom nechránených vkladov je podľa neoficiálnych informácií 2,8 až 2,9 mld. Sk.
Fond použije na vyplácanie náhrad prostriedky z úveru, ktorý mu poskytne NBS za rovnakých podmienok ako v prípade Slovenskej kreditnej banky (SKB), keď fond získal úver v objeme 2,97 mld. Sk za úrok 1,5 % p.a. Na výplatu náhrad za nedostupné vklady v DB si bude musieť FOV požičať od NBS zdroje v objeme 2,3 mld. Sk. FOV už vyplatil náhrady za vklady klientov skrachovanej AG banky vo výške viac než 1,7 mld. Sk a klientom SKB viac ako 4,152 mld. Sk.
NBS vyhlásila DB za neschopnú vyplácať vklady 18. júla tohto roka. Centrálna banka uvalila nútenú správu na Dopravnú banku 1. júla tohto roka po tom, čo predstavenstvo banky oznámilo svoju abdikáciu a akcionári nedokázali nájsť prijateľného investora, ktorý by dodal banke potrebný kapitál.
Najväčším akcionárom Dopravnej banky je Slovenská sporiteľňa so 45-percentným podielom. Nasledujú Slovenská autobusová doprava BBDS Banská Bystrica s 37,5-percentným podielom a IRB, ktorá vlastní v Dopravnej banke 15 %. Bilančná suma banky na konci roka 1999 dosiahla 3,5 mld. Sk. Súčasné základné imanie banky je 800 mil. Sk, kumulovaná strata do konca roka 1998 predstavuje až 546 mil. Sk, pričom rok 1999 ukončila banka so ziskom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS