ČLÁNOK
FOV začne s výplatou náhrad za vklady v AG Banke 10. januára
8. decembra 1999

Fond ochrany vkladov (FOV) začne 10. januára 2000 vyplácať vklady klientov AG Banky, a.s., ktoré podliehajú zákonnej ochrane neanonymných vkladov. Uspokojenie pohľadávok všetkých dotknutých klientov sa predpokladá zavŕšiť do 3. marca budúceho roka. Výplaty náhrad budú uskutočňovať pobočky Slovenskej sporiteľne v mestách kde mala pracoviská AG Banka. Počet výplatných miest však môže byť vyšší ako počet pracovísk bývalej AG Banky. Na tlačovej besede o tom informoval predseda prezídia FOV Milan Horváth.
FOV tak po prvý raz vo svojej trojročnej existencii uskutoční výplatu vkladov klientov skrachovanej banky. Celkový objem chránených vkladov klientov banky je 1,996 mld. Sk. Oznámenia o výplate vkladov sa objavia v tlači, na výveskách a FOV na výplatu upozorní klientov AG Banky aj poštou. Výplata sa uskutoční v slovenských korunách, a to aj v prípade vkladov v cudzích menách. Na prepočet cudzej meny na SKK sa použije výmenný kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska ku dňu neprístupnosti vkladov klientov, ktorým bol 3. december 1999.
FOV vyplatí každému vkladateľovi náhradu za nedostupné vklady vo výške rozdielu medzi súčtom všetkých nedostupných vkladov a súčtom jeho prípadných záväzkov voči AG Banke, najviac však do výšky 310 500 Sk (30-násobok priemernej mesačnej mzdy v SR).
Ochrane vkladov podliehajú neanonymné vklady na účtoch fyzických osôb, vklady na vkladných knižkách na meno, cenné papiere na meno ak sú verejne neobchodovateľné, vklady na účtoch označených ako notárska úschova (ak je príjemcom fyzická osoba) a spoločné vklady na meno.
FOV pri svojom vzniku získal 100 mil. Sk od Ministerstva financií SR. Každá komerčná banka vložila do FOV pri jeho vzniku 1 mil. Sk. Ďalej banky odvádzajú do fondu prostriedky vo výške 0,1 – 0,3 % z objemu chránených vkladov, ktoré si u nich uložili ich klienti. Rada fondu stanovila mieru príspevku bánk na maximálnej zákonnej hodnote – 0,3 %. V prípade potreby jednorazového vyplatenia väčšieho objemu prostriedkov môže FOV uložiť bankám povinnosť mimoriadneho príspevku, čo však podľa predstaviteľov fondu v prípade AG Banky nie je potrebné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS