ČLÁNOK
FOV vyplatil za vklady v SKB náhrady vo výške 4,317 mld. Sk a 11,569 mld. Sk sa vklady v Devín banke
20. mája 2002

Fond ochrany vkladov (FOV) vyplatil do konca minulého roka viac ako 35,7 tis. náhrad za nedostupné vklady v skrachovanej Slovenskej kreditnej banke (SKB) v objeme takmer 4,317 mld. Sk. Celkový objem prihlásených náhrad za nedostupné klientske vklady v SKB pritom predstavuje 4,36 mld. Sk. Svoje peniaze tak získalo späť viac ako 33 tis. klientov tejto finančnej inštitúcie. „Predstavuje to 99,42 % objemu všetkých doteraz prihlásených pohľadávok voči SKB, na ktoré sa vzťahuje zákon o ochrane vkladov,“ uviedol pre agentúru SITA predseda prezídia FOV Rudolf Šujan.

Nútenú správu na SKB uvalila Národná banka Slovenska (NBS) 19. apríla 2000. Dôvodom zavedenia nútenej správy bola zlá ekonomická a finančná situácia banky. Konkurz na majetok banky vyhlásil súd 4. júla 2000. Počas konkurzu zatiaľ veriteľský výbor neschválil plán speňaženia majetku SKB, na základe ktorého by sa mal majetok banky predávať. Navyše, proces konkurzu je poznačený viacerými kauzami a súdnymi spormi v súvislosti s veriteľskými právami FOV ako aj odvolaním a následným ustanovením toho istého konkurzného správcu.

Fond ochrany vkladov (FOV) vyplatil do 5. apríla 2002 takmer 124,5 tis. náhrad za nedostupné vklady v skrachovanej Devín banke, a.s., Bratislava. Celkový objem vyplatených náhrad bol na úrovni 11,569 mld. Sk, čo predstavuje 99,23 % všetkých záväzkov banky, na ktoré sa vzťahuje zákon o ochrane vkladov. Fond tak uspokojil nároky takmer 102,8 tis. klientov Devín banky. Agentúru SITA o tom informoval predseda prezídia FOV Rudolf Šujan.

Bankový dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) zaviedol nútenú správu v Devín banke 24. augusta 2001. Dôvodom bola neschopnosť manažmentu zabezpečiť vysporiadanie časti pohľadávky SR voči Ruskej federácii spolu s neschopnosťou akcionárov a manažmentu zabezpečiť zvýšenie základného imania. Pod zavedenie nútenej správy sa priamo podpísali aj pretrvávajúce nezdravé praktiky v Devín banke pri výkone bankových činností a neukončenie súdneho sporu banky so štátom. Za neschopnú vyplácať vklady ju NBS vyhlásila 21. septembra 2001. Sudca Krajského súdu v Bratislave na Devín banku vyhlásil konkurz 28. septembra 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS