ČLÁNOK
FOV vyplatil za vklady v AG Banke zatiaľ 1,74 mld. Sk, vyplatené náhrady v Dopravnej banke na úrovni 2,218 mld. Sk
21. mája 2002

Fond ochrany vkladov (FOV) vyplatil do konca minulého roka za nedostupné vklady v skrachovanej Dopravnej banke, a.s., Banská Bystrica viac ako 33 tis. náhrad v celkovom objeme 2,218 mld. Sk. Znamená to, že FOV uspokojil žiadosti o vyplatenie náhrady viac ako 24 tis. klientov. Objem vyplatených náhrad predstavuje 99,05 % všetkých vkladov podliehajúcich ochrane finančnej inštitúcie. Agentúru SITA o tom informoval predseda prezídia FOV Rudolf Šujan.

Zdroje na vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v Dopravnej banke, ktoré sa začalo 14. augusta 2000 zabezpečil fond čerpaním úveru od Národnej banky Slovenska v objeme 2,3 mld. Sk. Podľa zákona o ochrane vkladov fond môže vyplatiť náhradu za nedostupné vklady v skrachovaných bankách maximálne do troch rokov od začatia vyplácania náhrad.

Národná banka uvalila na Dopravnú banku nútenú správu 1. júla 2000. Konkurz na Dopravnú banku vyhlásil súd 22. augusta toho istého roka.

Fond ochrany vkladov (FOV) vyplatil do 31. decembra 2001 náhrady za nedostupné vklady v skrachovanej AG Banke viac ako 38,3 tis. klientov. Objem vyplatených náhrad bol ku koncu vlaňajška 1,74 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval predseda prezídia FOV Rudolf Šujan.

Vyplácanie náhrad za nedostupné vklady klientom AG Banky, a.s., Nitra sa začalo 10. januára 2000 prostredníctvom výplatných miest Slovenskej sporiteľne. Základné obdobie vyplácanie náhrad sa skončilo rok nato, 10. januára 2001. V zmysle zákona o ochrane vkladov môžu klienti skrachovanej AG Banky získať od FOV náhradu za svoje vklady do troch rokov od dátumu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými.

Národná banka Slovenska odobrala AG Banke, a.s., Nitra povolenie pôsobiť ako banka podľa zákona o bankách 13. apríla 2000. V ten istý deň Krajský súd v Bratislave vyhlásil konkurz na majetok banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS