ČLÁNOK
FOV vyplatil za dva dni 23 % všetkých vkladov Devín banky
8. novembra 2001

Fond ochrany vkladov (FOV) vyplatil za dva dni prostredníctvom Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) 2,670 mld. Sk náhrad za nedostupné vklady v Devín banke, a.s. Vyplatil tak prostriedky z 21 466 klientskych účtov. Celkový objem vyplatených náhrad predstavuje 23,03 % z celkovej výšky prostriedkov, ktoré bude musieť fond uhradiť klientom Devín banky. Informoval o tom predseda prezídia FOV Milan Horváth.

SLSP vypláca náhrady za nedostupné vklady v slovenských korunách, a to aj za nedostupné vklady, ktoré boli vedené v cudzích menách. Vklady v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska k 21. septembru 2001. Náhradu za nedostupný vklad môže SLSP vyplatiť v hotovosti alebo prevodom na účet. K výplate je potrebné preukázať totožnosť a doklad o vkladovom vzťahu. SLSP vypláca náhrady klientom Devín banky v 37 pobočkách a 55 filiálkach na celom Slovensku. Vyplácanie náhrad skončí 21. decembra.

FOV by mal prostredníctvom sporiteľne vyplatiť náhrady v objeme 11,6 mld. Sk. Náhrady vyplácajú vkladateľovi v maximálnej výške 355 tis. Sk. Pri vypočítaní výšky náhrady sa okrem vkladu pripočítajú aj úroky a iné majetkové výhody z vkladu k 21. septembru 2001. Náhrada sa vypočítava z vkladov uložených v Devín banke podľa časového poradia ich zakladania od najstaršieho po najnovší.

Bankový dohľad NBS zaviedol nútenú správu v Devín banke 24. augusta. Dôvodom bola neschopnosť manažmentu zabezpečiť vysporiadanie časti pohľadávky SR voči Ruskej federácii spolu s neschopnosťou akcionárov a manažmentu zabezpečiť zvýšenie základného imania. Pod zavedenie nútenej správy sa priamo podpísali aj pretrvávajúce nezdravé praktiky v Devín banke pri výkone bankových činností a neukončenie súdneho sporu banky so štátom. Za neschopnú vyplácať vklady ju NBS vyhlásila 21. septembra. Sudca Krajského súdu v Bratislave na ňu vyhlásil konkurz 28. septembra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS