ČLÁNOK
FOV už vyplatil takmer 98 % chránených vkladov SKB
14. marca 2001

Fond ochrany vkladov (FOV) do stredy 19. júla za 22 dní výplaty náhrad za nedostupné vklady klientom Slovenskej kreditnej banky, a.s., Bratislava vyplatil 4,152 mld. Sk, čo predstavuje 97,84 % celkového objemu náhrad. Uspokojil tak zatiaľ 31 715 klientov (90,89 %), ktorých vklady podliehajú zákonnej ochrane. Informoval o tom FOV, ktorý začal náhrady vyplácať 19. júna tohto roka.
Fond si na výplatu požičal od Národnej banky Slovenska (NBS) a v súčasnosti pripravuje výplatu náhrad vkladov klientov Dopravnej banky. Podmienky by mal zverejniť v priebehu piatka. Na uspokojenie klientov Dopravnej banky bude potrebovať približne 2,3 mld. Sk a prostriedky získa rovnako zo zdrojov centrálnej banky.
NBS vyhlásila DB za neschopnú vyplácať vklady v utorok. Urobila tak na základe oznámenia správcu pre výkon nútenej správy, že banka prestala byť schopná vyplácať vklady. Podľa informácií centrálnej banky je FOV do piatich dní od doručenia tohto oznámenia povinný ohlásiť miesto, čas a spôsob vyplácania náhrad za nedostupné vklady. Zákonom chránený maximálny limit vkladu klienta v banke predstavuje podľa Zákona o ochrane vkladov 30-násobok priemerného mesačného príjmu pracovníka národného hospodárstva v SR dosiahnutého za posledné štyri známe štvrťroky. Výška tohto limitu sa ku dňu vyhlásenia DB za neschopnú vyplácať vklady zvýšila na aktuálnu hodnotu 328 200 Sk, pričom na klientov SKB sa ešte vzťahoval 322-tisícový limit.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS