ČLÁNOK
FOV už vyplatil 87,72 % náhrad vkladov v Devín banke
26. novembra 2001

Za pätnásť dní vyplatil Fond ochrany vkladov (FOV) prostredníctvom obchodnej siete Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) 87,72 % náhrad vkladov v Devín banke. Celkový objem vyplatených vkladov do štvrtka predstavoval 10,170 mld. Sk. FOV tak uhradil náhrady z 94 972 klientskych účtov Devín banky. Informoval o tom predseda prezídia fondu Milan Horváth.

SLSP vypláca náhrady za nedostupné vklady v slovenských korunách, a to aj za nedostupné vklady, ktoré boli vedené v cudzích menách. Vklady v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska k 21. septembru 2001. Náhradu za nedostupný vklad môže SLSP vyplatiť v hotovosti alebo prevodom na účet. K výplate je potrebné preukázať totožnosť a doklad o vkladovom vzťahu. SLSP vypláca náhrady klientom Devín banky prostredníctvom sto obchodných miest na celom Slovensku. Vyplácanie náhrad skončí 21. decembra.

Bankový dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) zaviedol nútenú správu v Devín banke 24. augusta. Dôvodom bola neschopnosť manažmentu zabezpečiť vysporiadanie časti pohľadávky SR voči Ruskej federácii spolu s neschopnosťou akcionárov a manažmentu zabezpečiť zvýšenie základného imania. Pod zavedenie nútenej správy sa priamo podpísali aj pretrvávajúce nezdravé praktiky v Devín banke pri výkone bankových činností a neukončenie súdneho sporu banky so štátom. Za neschopnú vyplácať vklady ju NBS vyhlásila 21. septembra. Sudca Krajského súdu v Bratislave na ňu vyhlásil konkurz 28. septembra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS