ČLÁNOK
FOV sa údajne vyhrážal aj veriteľovi Dopravnej banky
4. decembra 2001

Fond ochrany vkladov (FOV) sa údajne vyhrážal zaradením na čiernu listinu v prípade odlišného stanoviska ako sú zámery fondu aj účastníkom ďalších konkurzných konaní skrachovaných bánk. Ako potvrdil predseda dozornej rady Dopravnej poisťovne, a.s. (DP) Ladislav Ondriaš, fond sa vyhrážal aj jej predstaviteľom. Dopravná poisťovňa je jedným z najväčších veriteľov v konkurze Dopravnej banky. O vyhrážkach fondu informovali aj dvaja osobitní konkurzní správcovia Devín banky a predsedníčka Krajského súdu v Bratislave Mária Šrámková. Predseda prezídia FOV Milan Horváth vo všetkých prípadoch obvinenia z vyhrážania poprel.

Podľa vyjadrenia predstaviteľov DP Milan Horváth týždeň pred poslednou schôdzou veriteľov, ktorá sa konala 15. októbra, navštívil predstaviteľov Dopravnej poisťovne a údajne im ponúkol z poverenia ministerky financií a guvernéra centrálnej banky obchod. Na základe neho by fond odkúpil pohľadávku DP za 10 % jej hodnoty, to znamená za 2 mil. Sk. DP mala za to navrhnúť nového konkurzného správcu, ktorý by nahradil Milana Chovanca osobou, ktorú vyberie fond a mala sa správať podľa pokynov fondu. „Ak by záujmy fondu hájili aj iné subjekty, fond by pôsobil morálne čistejšie,“ skonštatovali predstavitelia DP, ktorí ponuku Horvátha odmietli.

Ako Horváth spresnil, fond chcel získať hlasovacie práva DP legálnou cestou prostredníctvom zmluvy o postúpení pohľadávky. Podľa nej by DP v prípade, že sa by sa FOV s konečnou platnosťou stal veriteľom Dopravnej banky, získala 10 % zo svojej pohľadávky.

Predstavitelia DP sa domnievajú, že fond vytváral nátlak aj na Colný úrad v Banskej Bystrici a Komárne. Podľa neho totiž colný úrad na žiadnej schôdzi veriteľov nespochybnil správcu a protestoval, keď chcel fond z tejto funkcie odvolať Chovanca. Súčasne vraj odmietal vymenovanie nového správcu. „Postoj colného úradu sa však na poslednej schôdzi zmenil, keďže podporil odvolanie správcu a zámery FOV,“ povedal Ondriaš.

Voči schôdzi konkurzných veriteľov, ktorá sa uskutočnila v polovici októbra, mala väčšina drobných veriteľov výhrady. Konkurzný sudca totiž pridelil fondu hlasovacie právo napriek tomu, že mu bol známy rozsudok Najvyššieho súdu SR (NS), ktorý 3. septembra poprel pohľadávku FOV ako veriteľa v Dopravnej banke. FOV, ktorý tak vlastnil viac ako 88 % hlasov, spolu s predstaviteľmi colného úradu schválili nových správcov konkurznej podstaty. Súčasných správcov Milana Chovanca a Štefana Kubjatku tak vystriedali Juraj Koval a Karol Rajnoha.

Konkurz na Dopravnú banku vyhlásili 22. augusta minulého roku. Nútenú správu na banku uvalili 1. júla minulého roku. NS však 3. septembra poprel práva FOV ako veriteľa banky. FOV v zákonnej lehote podal dovolanie na Krajský súd, prípadom by sa tak opäť mal zaoberať 5-členný senát NS. „Ďalším prostriedkom, ktorý by sme mohli využiť je mimoriadne dovolanie,“ dodal Horváth. Verí pritom, že sa fondu práva veriteľa navrátia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS